Tiếp cận ngôn ngữ

Một người đàn ông đang đứng với một nhóm học sinh mặc áo xanh đậm và quần xanh nhạt
  • The Accomplishment

  • What Worked

  • About the Author

Ở khu vực tôi ở, NKT không có cơ hội bình đẳng như những người không khuyết tật, đặc biệt là trong tiếp cận với giáo dục. Ở những vùng nông thôn miền bắc Ethiopia (bang Tigray), hầu hết trẻ em điếc đều không được đi học. Chỉ có hai trường học cho người điếc trong khu vực này để phục vụ cho khoảng 150 học sinh điếc. Còn lại khoảng gần 7.000 người điếc khác thì không có cơ hội tiếp cận giáo dục hoặc tham gia học ngôn ngữ ký hiệu.

Sau khi gặp gỡ và trò chuyện với nhiều trẻ em, thanh niên và người điếc trưởng thành ở các huyện thị khác nhau trong bang của tôi, tôi đã như được tiếp thêm động lực để hành động. Tôi thấy rằng những vấn đề họ phải đối mặt là rất phức tạp. Họ chưa bao giờ được học ngôn ngữ ký hiệu nên họ không thể diễn tả được nhu cầu của họ với người khác, ví dụ như khi trao đổi với bác sĩ về tình hình sức khỏe của họ.

Việc đầu tiên tôi làm là dạy ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ em điếc – những em mà chưa bao giờ được đi học. Điều đó đã dẫn tới việc thành lập Trung tâm cho người điếc ở thành phố Makelle, nơi trẻ em điếc có thể học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Trung tâm đã tổ chức đào tạo ngôn ngữ ký hiệu và là nơi tụ họp cho cộng đồng người điếc. Trung tâm cũng mở đường cho nhiều hoạt động khác được thực hiện.

Sau thành công của trung tâm, chúng tôi đã tiếp cận chính phủ và đã thành công trong việc yêu cầu thành lập một trường học cho người điếc. Trường khai trương năm 2006 và đào tạo học sinh từ lớp 1 đến lớp 11. Mặc dù trường học này đã thay thế Trung tâm của người điếc nhưng trường vẫn là nơi gặp gỡ cho cộng đồng của người điếc. Điều này đang làm thay đổi cuộc sống của người điếc giống như đưa họ từ bóng tối ra ngoài ánh sáng. Các học sinh hiện đã cảm nhận thấy đất nước của họ và thế giới xung quanh họ. Một số người trong số họ bắt đầu tham gia vào các hoạt động kinh doanh, khởi nghiệp.

Documents:
Related Content: