Một cơ sở chính sách chính là một tài liệu quan trọng nêu lên những nhu cầu cấp bách của cộng đồng mà cần có sự hỗ trợ của các lãnh đạo chính phủ cấp cao.
Một người đàn ông trong bộ comple, đang cầm tài liệu và bắt tay bốn người đàn ông khác đang ngồi trong xe lăn trong một khán phòng.

Đại diện các tổ chức của NKT tại Cộng hòa Đô-mi-ni-ca đang bắt tay một chính trị gia. Nguồn: Tổ chức IFES 

Một cơ sở chính sách chính là một tài liệu quan trọng nêu lên những nhu cầu cấp bách của cộng đồng mà cần có sự hỗ trợ của các lãnh đạo chính phủ cấp cao. Các nhóm vận động chính sách, bao gồm các nhà hoạt động vì quyền lợi của NKT, có thể sử dụng một tài liệu cơ sở chính sách để tiếp cận các đại diện chính phủ và yêu cầu sự hỗ trợ của họ để cải thiện các vấn đề lớn.

Có 02 lý do chính sau:

  • Một cơ sở chính sách tốt sẽ tạo ra một tiếng nói thống nhất

  • Một cơ sở chính sách tốt sẽ giúp các chính trị gia và các lãnh đạo chính phủ hiểu rõ về nhu cầu của cộng đồng

  • Nếu nhiều tổ chức DPO (tổ chức của NKT) khác nhau tiếp cận các chính trị gia và lãnh đạo chính phủ và mỗi tổ chức lại đưa ra những đề xuất riêng thì điều đó có thể khiến các đại diện chính phủ cảm thấy các DPO không có sự nhất quán và thống nhất với nhau, dẫn tới là họ sẽ không thể hiểu được nhu cầu quan trọng của cộng đồng là gì và cuối cùng là họ sẽ không phê duyệt đề xuất nào cả. Vì vậy các nhà hoạt động vì quyền NKT/các DPO nên thống nhất xây dựng một tài liệu chung để giúp các chính trị gia/các lãnh đạo chính phủ có một tài liệu tin cậy để tham khảo khi đưa ra quyết định. 

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!