Một số nước đã có luật yêu cầu các doanh nghiệp (DN) đảm bảo tiếp cận cho NKT, nhưng các DN chưa biết có luật này. Hoa Kỳ giải quyết vấn đề này bằng các tờ rơi giải thích về các luật NKT cho các DN
06 tài liệu/tờ rơi có cụm từ “cơ hội tiếp cận bình đẳng”

Các tài liệu/tờ rơi của ​Hiệp hội DN Bền vững (Better Business Bureau) nhằm giúp các DN nâng cao nhận thức về quyền của NKT theo Luật NKT Hoa Kỳ

Nhiều quốc gia đã có luật yêu cầu các doanh nghiệp (DN) đảm bảo tiếp cận cho NKT. Tuy nhiên, các DN có thể chưa nhận ra rằng họ có trách nhiệm tạo các điều kiện hỗ trợ tốt nhất để khách hàng là NKT có thể tiếp cận các dịch vụ và sản phẩm của DN. Hoặc có thể các DN chưa biết cách để tạo ra các điều kiện hỗ trợ đó. Hoặc có thể các DN không nhận ra rằng NKT sẽ giúp DN tiếp cận được các thị trường mới.

Hoa Kỳ đã đối mặt với một thách thức tương tự vào năm 1990 khi lần đầu tiên ban hành Luật NKT Hoa Kỳ (ADA). Hiệp hội DN Bền vững và Quỹ Bảo vệ và Giáo Dục về Quyền NKT (DREDF) đã phối hợp để xây dựng 08 tài liệu/tờ rơi để chuyển tới các chủ DN nhằm tuyên truyền về Luật NKT Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để thiết kế các tài liệu/tờ rơi đó.

"Thành quả của sự cộng tác giữa các cộng đồng NKT và DN là các ấn phẩm truyền thông như “Hướng dẫn về Luật NKT Hoa Kỳ” của Hiệp hội DN Bền vững. Các ấn phẩm này được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhằm giúp các chủ DN nhỏ hiểu trách nhiệm của họ như đã được quy định trong Luật NKT Hoa Kỳ, cũng như khi các DN mà tăng khả năng tiếp cận của NKT tới các dịch vụ của họ bản thân các DN sẽ được những lợi ích gì" – Bà Susan Henderson, Giám đốc Điều hành Quỹ Bảo vệ và Giáo dục về Quyền NKT (DREDF) chia sẻ.

Cộng đồng NKT và các DN ở các nước khác có thể cũng muốn hợp tác để xây dựng các ấn phẩm tương tự như trên, tức là các ấn phẩm về trách nhiệm DN trong việc tạo một môi trường tiếp cận cho NKT cũng như các lợi ích mà DN sẽ có được khi thực hiện trách nhiệm đó. Chính phủ các nước có thể xem xét việc cấp kinh phí để thúc đẩy các sáng kiến này: VD: để trang trải chi phí in ấn và phân phối các ấn phẩm tới các DN. Chính phủ các nước cũng có thể hỗ trợ trong việc đảm bảo rằng các ấn phẩm đó cung cấp các thông tin tư vấn chính xác về mặt pháp lý.

Các ấn phẩm của Hoa Kỳ về Luật NKT Hoa Kỳ bao gồm các nội dung sau:

 • Luật NKT Hoa Kỳ yêu cầu DN phải làm gì, và không phải làm gì
 • Việc DN tuân thủ Luật NKT Hoa Kỳ sẽ có thể giúp cả người tiêu dùng khuyết tật và không khuyết tật như thế nào
 • Làm thế nào để DN tuân thủ Luật NKT Hoa Kỳ với chi phí thấp nhất và thuận lợi nhất

Mỗi ấn phẩm sẽ hướng tới một loại hình DN (lĩnh vực kinh doanh) cụ thể. Các quốc gia khác có thể lựa chọn các loại hình DN dựa trên bối cảnh của quốc gia mình:

 • Các cửa hàng bán lẻ
 • Các cửa hàng tạp hóa
 • Các văn phòng nghề nghiệp
 • Các nhà hàng và quán bar
 • Các phòng khám
 • Các trung tâm thể hình và giải trí
 • Các cơ sở sửa chữa và kinh doanh ô tô
 • Các đại lý du lịch

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!