Các chiến dịch là cơ hội tốt để tiếp cận các đại biểu dân bầu. Lập kế hoạch chiến lược và chuẩn bị nhân sự để truyền đạt thông điệp của bạn đến các đại biểu dân bầu một cách hiệu quả bằng cách xem xét một số hướng dẫn được nêu ra ở đây.
Tại một con phố bụi bặm, người đàn ông trên chiếc xe lăn mặc chiếc áo vest màu xanh đang nói chuyện với các phóng viên cầm máy ghi hình trên tay.

Một giám sát viên bầu cử Nepal phát biểu với các cơ quan truyền thông địa phương về tầm quan trọng của sự tham gia đầy đủ của mọi thành phần xã hội trong các quy trình chính trị. Nguồn: Quỹ Hệ thống Bầu cử Quốc tế

Khi thực hiện một chiến dịch vận động, việc trao đổi với các đại biểu dân bầu thường rất cần thiết. Các chiến dịch là cơ hội tốt để kết nối với các đại biểu dân bầu về các vấn đề quan trọng đối với cộng đồng người khuyết tật ở nước bạn và thậm chí có thể thuyết phục một số đại biểu dân bầu trở thành đồng minh hoặc người ủng hộ chiến dịch của bạn.

Tài liệu này đưa ra cái nhìn tổng quát về những phương thức khác nhau để các tổ chức có thể trao đổi với cán bộ dân cử, ví dụ như gói thông tin, thư hoặc đơn kiến nghị. Tài liệu này cũng cung cấp một số hướng dẫn cần xem xét khi viết bản tuyên bố lập trường, soạn thảo tài liệu cho các cơ quan truyền thông hoặc gặp mặt các đại biểu dân bầu. Dưới đây là trích dẫn một số ví dụ:

  • Giải thích vấn đề. Mô tả vấn đề mà bạn đang đề xuất thực hiện hành động chính trị. Sử dụng số liệu (dữ liệu định lượng) ở mức tối đa.
  • Đề xuất giải pháp. Mô tả rõ ràng hành động chính trị bạn mong muốn các đại biểu dân bầu thực hiện (ví dụ: ủng hộ một luật mới). Cần nhớ là phải dự đoán và phản biện bất kỳ sự phản đối nào có thể xuất hiện.
  • Cố gắng tập trung cuộc nói chuyện vào một số nội dung cơ bản. Nếu đại biểu dân bầu thay đổi chủ đề, hãy nhẹ nhàng quay trở lại ý chính của bạn.
  • Đề nghị đại biểu dân bầu hoặc nhà hoạch định chính sách thực hiện việc gì đó cụ thể để thể hiện sự ủng hộ dành cho vấn đề của bạn. Cố gắng giành lấy sự cam kết từ họ.
  • Viết thư cảm ơn và xác nhận lại bất kỳ lời hứa nào mà đại biểu dân bầu đưa ra trong cuộc gặp mặt.
  • Tổ chức một sự kiện và mời một đại biểu dân bầu bạn đang tìm kiếm sự ủng hộ đến tham gia. Bạn có thể tạo ra một cơ hội quý giá để họ phát biểu và điều này có thể sẽ hữu ích trong việc giành được sự ủng hộ của họ.
  • Sẽ rất hữu ích nếu các thành viên trong nhóm hoặc đồng minh của bạn, tốt nhất là luật sư, được đào tạo về công tác soạn thảo pháp luật. Soạn thảo pháp luật phải là một phần trong tập hợp các kỹ năng của tổ chức người khuyến tật, thậm chí ngay cả khi ở nước bạn việc soạn thảo pháp luật không được thực hiện bên ngoài chính phủ. Chính phủ thường không phản hồi những nỗ lực của tổ chức bạn nhằm khiến một dự luật nào đó được soạn thảo, do vậy khả năng tự soạn thảo của bạn là cực kỳ quan trọng.

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!