Làm thế nào để tiếp cận công lý liên quan đến việc đạt được các quyền công dân cho NKT? Làm thế nào để cải thiện việc tiếp cận công lý cho NKT?
Một nhóm người, một số có và một số người không khuyết tật, ngồi tại một bàn trong một phòng họp nghe một loa không được sắp xếp. Họ đều mặc quần áo kinh doanh.

Những người hoạt động tàn tật ủng hộ trực tiếp cho các đại diện của chính phủ ở Lima để tăng cường tiếp cận.

Tiếp cận công lý là khả năng được lắng nghe và tham gia đầy đủ vào tất cả các khía cạnh của hệ thống tư pháp ở nước bạn mà không bị phân biệt đối xử vì lý do khuyết tật. Phân biệt đối xử bao gồm việc đối xử không đúng do có thành kiến và quan niệm dập khuôn về khuyết tật (ví dụ NKT về sức khoẻ tâm thần thường hay phạm tội bạo lực). Phân biệt đối xử cũng bao gồm việc không cung cấp cho NKT các hỗ trợ cần thiết/ hợp lý để họ vượt qua những rào cản trong cuộc sống.

Ví dụ về các rào cản trong hệ thống tư pháp bao gồm:

  • Phòng xử án không tiếp cận
  • Thiếu phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trong các cuộc thẩm vấn của cảnh sát hoặc các phiên điều trần
  • Không cung cấp các loại thuốc và dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cần thiết cho các tù nhân trong nhà tù hoặc trại giam

Tăng cường tiếp cận công lý cho NKT liên quan đến việc đạt được sự đối xử công bằng trước pháp luật (bao gồm cả việc triển khai các hoạt động truyền thông hiệu quả) và đảm bảo tiến trình hợp lý cho mọi người có khuyết tật về mọi mặt:

  • Phối hợp với cảnh sát, cho dù bạn là nạn nhân hoặc là nghi can/người bị buộc bội
  • Các buổi điều trần và xét xử, cho dù bạn tham gia với tư cách là nguyên đơn hoặc bị đơn, luật sư hoặc bồi thẩm đoàn, hay nhân chứng
  • Các phiên điều trần (dưới bất kỳ hình thức nào hiện có ở nước bạn), nơi các cơ quan chính phủ tiến hành điều trần và ra các quyết định ảnh hưởng đến quyền của cá nhân - về di dân, tài sản, lợi ích, giáo dục và các vấn đề khác
  • Bị tù giam ở bất cứ mức độ nào
  • Việc làm hoặc chỉ định NKT nắm giữ các chức vụ trong hệ thống tư pháp, bao gồm cả chức thẩm phán

Hoạt động về Tiếp cận Tư pháp có thể trong phạm vi hẹp, mang tính kỹ thuật hoặc trong phạm vi lớn - ví dụ như nâng cao nhận thức chính trị và công chúng về phân biệt đối xử đối với NKT trong hệ thống tư pháp để chuẩn bị cho việc thông qua các luật hoặc quy định cụ thể đòi hỏi sự không phân biệt và hỗ trợ hợp lý trong hệ thống tư pháp.

Do phạm vi của chủ đề này nên chúng ta không thể "sửa" hoặc thậm chí tiến hành các hoạt động một cách nhanh chóng trên mọi khía cạnh của việc tăng cường Tiếp cận Công lý. Tuy nhiên, chiến lược của chúng ta cần đảm bảo rằng các Tổ chức của NKT tại địa phương (DPO) có thể tham gia đánh giá nhu cầu của cộng đồng NKT để xác định xem các nhà vận động chính sách có thể giải quyết khía cạnh nào của Tiếp cận Công lý. Việc đánh giá nên xem xét các mối quan tâm ưu tiên trong mạng lưới của họ, các cơ hội và rủi ro hiện tại và tình trạng các mối quan hệ với chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.

Ví dụ, một câu chuyện mang tính thời sự về việc phân biệt đối xử với NKT của cảnh sát có thể tạo cơ hội kịp thời để nâng cao Tiếp cận Công lý cho NKT. Đây là một chủ đề mà các ứng cử viên chính trị trong một cuộc bầu cử sắp tới phải xây dựng các chính sách và các chiến dịch. Nếu một NKT hiện đang tham gia vào một vụ kiện tại tòa án thì việc họ không nhận được hỗ trợ cần thiết có thể trở thành điểm nhấn để tiếp cận các kênh tin tức cũng như cơ hội để xây dựng các tài liệu đào tạo, chính sách và quy trình cho các thẩm phán và các nhân viên toà án để phổ biến và thực hiện trong tiểu bang.

Cho dù các hoạt động Tiếp cận Công lý tập trung vào vấn đề gì đi chăng nữa thì vẫn có một số nguyên tắc chính đảm bảo sự thành công của các phong trào bảo vệ quyền của NKT. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các nguyên tắc này trên trang web của chúng tôi:

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!