Tranh thủ được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp địa phương có thể giúp tăng cường nguồn lực cho các sáng kiến vận động chính sách. Hướng dẫn này trình bày khái quát về phương pháp thực hiện
Hai người đàn ông ngồi xe lăn nhìn vào một nhóm người ở phía trước một căn phòng đông đúc.

Một hội thảo có thể tạo ra các cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp tiềm năng để phát triển các mối quan hệ đối tác công tư

Quan hệ đối tác kết nối các tổ chức, dù đó là các tổ chức của người khuyết tật (NKT), các tổ chức xã hội dân sự (XHDS), hay các nhóm không chính thức, với những người cùng chung chí hướng, các cơ quan chính phủ, các nhà tài trợ, hoặc các doanh nghiệp. Khi các tổ chức công phi lợi nhuận tham gia vào quan hệ đối tác với một tổ chức tư nhân vì lợi nhuận thì được gọi là hợp tác công tư.

Hợp tác công tư bao gồm những gì?

Nhiều tổ chức tư nhân vì lợi nhuận tài trợ tài chính (theo hình thức triết khấu thương lượng, các dịch vụ vì cộng đồng, chia sẻ chi phí hoặc tài trợ cho một dự án hoặc các hợp phần của dự án đó, thanh toán từng phần, vốn tương đáp, v.v...) hoặc hỗ trợ hiện vật (thông qua hỗ trợ các dịch vụ, hàng hóa, chỗ ở và phương tiện đi lại, và các hình thức khác) để tạo thiện cảm với cộng đồng địa phương hoặc thúc đẩy dịch vụ của công ty.  Hỗ trợ vật chất có thể là hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp cho các tổ chức công phi lợi nhuận phục vụ các sự kiện hoặc trong các trường hợp cụ thể khác. Hợp tác công tư có thể ngắn hạn hoặc dài hạn. Nhiều công ty có các chương trình thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN). Những mô hình ủy thác như vậy làm tăng tính minh bạch, thu hút sự tham gia của thanh niên và phụ nữ, giáo dục công dân và khuyến khích các sáng kiến cộng đồng khác. Các chính sách về TNXHDN là những phương tiện chủ yếu để huy động các doanh nghiệp tham gia trong các hợp tác công tư.

Tham gia vào hợp tác công tư yêu cầu phải đầu tư các hoạt động của các tổ chức của NKT hoặc các tổ chức XHDS.  Các quan hệ đối tác không phải được thực hiện trong vài tháng mà phải mất đến hàng năm để xây dựng. Do đó, điều quan trọng là phải lập kế hoạch từ trước. Kế hoạch hoạt động của tổ chức các bạn trong 2 - 3 năm tiếp theo là gì?

Các tổ chức của NKT có thể tham gia như thế nào?

Không phải tất cả các hình thức hợp tác công tư đều phù hợp với tất cả các tổ chức của NKT trong mọi tình huống. Khi xem xét một hình thức hợp tác công tư, quan trọng là phải đánh giá tác động của các chương trình, dự án hoặc sản phẩm. Một hợp tác công tư đáp ứng nhu cầu của người hưởng lợi như thế nào? Tham gia một hợp tác công tư có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm không?

Bước 1 – Xác định các đối tác tiềm năng

Xem xét các chính sách về TNXHDN của các công ty tại địa phương nằm trong vùng mục tiêu của chương trình hoặc dự án. Chọn các đối tác tiềm năng dựa trên các mục tiêu TNXHDN phù hợp với một số khía cạnh của dự án. Các mục tiêu không nhất thiết phải giống hoàn toàn với dự án của bạn nhưng tối thiểu phải có một số điểm tương đồng thông qua đó công ty đối tác mới quan tâm đến quan hệ đối tác với bạn.

Chú ý tới các doanh nghiệp địa phương vừa và nhỏ để thiết lập quan hệ đối tác ban đầu, từ đó hình thành kĩ năng xây dựng quan hệ đối tác và giảm thiểu nguy cơ khi tiếp cận với một công ty lớn. Theo đuổi một quan hệ đối tác với một công ty lớn có thể mất thêm nhiều thời gian và nguồn lực, không bảo đảm xây dựng thành công một quan hệ đối tác. Khi một tổ chức đã chứng minh được năng lực thu hút đối tác thì điều này sẽ làm tăng khả năng có được một công ty lớn tham gia quan hệ công tư.

Bước 2 – Xác định “yêu cầu” 

Khảo sát các đóng góp vật chất trước đây của công ty đó để đưa ra một yêu cầu hỗ trợ hợp lý. Lưu tâm đến sản phẩm của công ty và mục tiêu TNXHDN của doanh nghiệp. Ví dụ như nếu đối tác tiềm năng tạo ra công nghệ di động thì bạn nên khéo léo tìm cách để đối tác quyên tặng điện thoại di động cho những quan sát viên bầu cử sử dụng để kết nối với nhau trong ngày bầu cử.

Cụ thể hóa yêu cầu về hàng hóa hoặc dịch vụ và chuẩn bị một lập luận để trình bày tác động của yêu cầu này với cộng đồng và cách thức công ty đối tác có thể giải trình với ban giám đốc, cổ đông, và các lãnh đạo khác. Không nên khẳng định chắc chắn rằng công ty đó sẽ quyên góp hay không. Trong nhiều trường hợp, người chịu trách nhiệm về TNXHDS của doanh nghiệp có thể đưa ra phản đối nếu công ty muốn tham gia vào hợp tác công tư nhưng yêu cầu lại vượt ra khỏi phạm vi hoạt động của họ. Nếu có thể, đưa ra số liệu thống kê để chỉ rõ mục tiêu mong đợi của dự án và đóng góp của công ty sẽ hỗ trợ như thế nào để đạt được những mục tiêu đó.

Bước 3 – Mời các đối tác tiềm năng tới các sự kiện

Để đối tác tiềm năng biết về tổ chức của bạn, tốt nhất là mời họ đến dự một sự kiện đã có trong kế hoạch. Trong khi một tài liệu giới thiệu có tranh ảnh minh họa chỉ có thể đưa ra những hiểu biết cơ bản về tổ chức của bạn và mục tiêu của các bạn thì việc cho họ tận mắt thấy cách các bạn tổ chức hoạt động sẽ giá trị hơn nhiều.

Bước 4 – Tiến tới một cuộc gặp riêng với đối tác

Chuẩn bị trước một cuộc gặp riêng cùng với đối tác tiềm năng. Quảng bá hoặc thuyết phục đối tác để đi đến một quan hệ đối tác khả thi. Bảo đảm rằng phải có dẫn chứng thành công từ trước. Điều quan trọng là làm việc với đối tác tiềm năng để phát triển mô hình quan hệ đối tác tốt nhất, cho dù đó là thông qua việc cung cấp địa điểm cho một sự kiện, truyền thông hoặc cung cấp hàng hóa. Quan hệ đối tác nên có lợi cho cả hai bên.  

Bước 5 – Ghi nhận đóng góp của đối tác

Đối tác mới của bạn có yêu cầu logo của công ty phải xuất hiện tại các sự kiện không? Đảm bảo sự đóng góp của đối tác phải được ghi nhận một cách công khai, làm cho công ty đó cảm thấy cần thiết phải thêm khoản đóng góp này như là một phần của chiến lược hoặc chính sách TNXHDN của họ. Bạn nên gửi thư cảm ơn hoặc hình thức cảm ơn công khai khác tới đối tác vì mục đích thuế và lợi ích công ty của họ, cũng như để duy trì mối quan hệ tích cực với họ.

Vui lòng xem trang RightsNow! Công cụ duy trì mối quan hệ tốt với nhà tài trợ (liên kết bên dưới) để có thêm ý tưởng.

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!