Những tài liệu này trình bày về giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật trong trường hợp có xung đột, thảm họa hoặc các tình huống nhân đạo khẩn cấp khác
6 hình ảnh khác nhau bao gồm: một phụ nữ dạy một lớp học ngoài trời, một em bé đang viết lên tờ giấy, một học sinh chỉ vào bảng, một cậu bé kiểm tra một vật cầm trong tay, một em bé vỗ tay, một phụ nữ làm việc với hai trẻ em trong chuyến công tác

Ảnh bìa lấy từ ấn phẩm của Mạng lưới Liên tổ chức về giáo dục trong các tình huống khẩn cấp (INEE) mang tên Tiêu chuẩn Giáo dục Tối thiểu: Phòng ngừa, Ứng phó, Khôi phục

Hướng dẫn dành cho Chính phủ, các Tổ chức Phi Chính phủ, các Tổ chức Quốc tế

Nhóm Công tác của Mạng lưới Liên tổ chức về giáo dục trong các tình huống khẩn cấp (INEE) về Giáo dục Hòa nhập cho NKT đã xây dựng cuốn Sổ tay Bỏ túi về Giáo dục Hòa nhập với tiêu đề Giáo dục trong các Tình huống Khẩn cấp: Bao quát tất cả Mọi người. Cuốn sổ tay này hướng dẫn người dùng cách làm cho tất cả mọi người có thể tiếp cận các dịch vụ giáo dục trong trường hợp có xung đột, thảm hoạ hoặc các tình huống nhân đạo khẩn cấp khác. Cuốn sổ tay này nhằm phục vụ các chính phủ, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế và các đơn vị khác cung cấp, quản lý hoặc hỗ trợ các dịch vụ giáo dục trong các tình huống khẩn cấp.

Cuốn Sổ tay Bỏ túi của INEE:

  • Vạch ra các nguyên tắc hữu ích về giáo dục hòa nhập trong tình huống khẩn cấp
  • Hướng dẫn người dùng cân nhắc các chiến lược để vượt qua các thách thức đối với giáo dục hòa nhập cho NKT
  • Trong các phụ lục, cung cấp thêm lời khuyên và tài liệu mẫu để sử dụng với các bên liên quan
  • Trong mục tài liệu, cung cấp một danh sách tổng quát về các tài liệu bổ sung về giáo dục hòa nhập cho NKT

Cuốn sổ tay này nhằm mục đích bổ sung cho ấn phẩm Tiêu chuẩn Giáo dục Tối thiểu trong các Tình huống Khẩn cấp, các Khủng khoảng Lâu dài và Tái thiết sớm của  INEE (Tiêu chuẩn Tối thiểu INEE).

Hướng dẫn dành cho giáo viên và những người khác làm việc trực tiếp với học sinh

Một ấn phẩm khác của INEE, Sổ tay Bỏ túi về Hỗ trợ Học sinh Khuyết tật, là tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên, giảng viên, giám sát viên nhà trường, các nhà tư vấn và quản lý các tổ chức phi chính phủ. Tài liệu này vạch ra một số thách thức phổ biến mà học sinh khuyết tật trẻ tuổi có thể gặp phải khi đi học trước, trong và sau khi các tình huống khẩn cấp xảy ra. Ấn phẩm này đưa ra lời khuyên để các giáo viên có thể vượt qua các rào cản trong môi trường của họ để giúp những học sinh bị khuyết tật hòa nhập tốt hơn. Một số lời khuyên rất phù hợp với những người có nhiều kinh nhiệm giảng dạy, nhưng một số lời khuyên cũng có thể áp dụng cho những giáo viên hoặc tình nguyện viên mới tham gia hoặc chưa thật sự tự tin.

Tài liệu hướng dẫn này thảo luận các vấn đề như:

  • Giúp trẻ em khuyết tật đến trường và từ trường về nhà.
  • Cách nhận biết khi nào các em cần hỗ trợ nhiều hơn trong học tập
  • Cách lập kế hoạch và thực hiện hoạt động giảng dạy để học sinh khuyết tật có thể tham gia

Tài liệu này cũng trình bày các lý lẽ phổ biến thường được sử dụng để phản đối việc hòa nhập cả những học sinh khuyết tật và cách loại bỏ những rào cản phổ biến đối với sự hòa nhập này. Mục tài liệu giúp người dùng tìm thêm công cụ và tài liệu liên quan đến giáo dục hòa nhập cho NKT. Mặc dù tài liệu được xây dựng chủ yếu dành cho các tình huống khẩn cấp hoặc khủng hoảng nhưng một số lời khuyên vẫn phù hợp trong các tình huống thông thường.

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!