Những người vận động và chính phủ các nước có thể sử dụng các tài liệu nhân quyền về trẻ em kết hợp với các tài liệu nhân quyền về NKT để bảo vệ các quyền của trẻ em khuyết tật
Bìa xanh kèm với tiêu đề màu trắng và các hình vẽ đầy màu sắc thể hiện hình ảnh một cô bé tóc vàng mặc váy đỏ và cầm hoa trên tay.

Ảnh bìa cho việc Dạy và Học về Quyền Trẻ em

Giới thiệu

Trẻ em khuyết tật phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và các rào cản trong khả năng tiếp cận có nguyên nhân liên quan đến cả tình trạng khuyết tật cũng như tuổi của các em. Trẻ em khuyết tật không thể tiếp cận được nhiều chương trình dành cho trẻ em. Trong khi đó, các chương trình dành cho NKT lại có thể không đáp ứng được nhu cầu của trẻ em khuyết tật.

Việc bảo vệ nhân quyền của trẻ em khuyết tật có thể cần phải sử dụng đến các tài liệu nhân quyền về NKT kết hợp với các tài liệu nhân quyền về trẻ em.

Sử dụng Công ước Quốc tế về Quyền của NKT cho Trẻ em Khuyết tật

 • Điểm R trong Lời nói đầu của Công ước Quốc tế về Quyền của NKT công nhận rằng trẻ em khuyết tật phải được hưởng thụ đầy đủ tất cả các quyền con người trên cơ sở bình đẳng với các trẻ em khác.
 • Điểm H trong Điều 3 của Công ước Quốc tế về Quyền của NKT kêu gọi sự “tôn trọng đối với  khả năng đang phát triển của trẻ em khuyết tật và tôn trọng quyền của trẻ em khuyết tật được giữ gìn bản sắc của mình”.
 • Khoản 3, Điều 4 của Công ước Quốc tế về Quyền của NKT yêu cầu các quốc gia đã thông qua Công ước Quốc tế về các Quyền của NKT phải tham vấn những NKT, bao gồm cả trẻ em khuyết tật, trong quá trình đưa ra quyết định.
 • Điều 7 của Công ước Quốc tế về Quyền của NKT tập trung vào quyền hưởng thụ đầy đủ tất cả các quyền con người của trẻ em khuyết tật trên cơ sở bình đẳng với những trẻ em khác; quyền tự do bày tỏ quan điểm của trẻ em khuyết tật; và “được cung cấp sự hỗ trợ phù hợp với tình trạng khuyết tật và tuổi tác để thực hiện quyền đó.”
 • Điều 8, khoản 2, điểm B yêu cầu tất cả các cấp trong hệ thống giáo dục, bao gồm cả các cấp giáo dục dành cho trẻ em nhỏ tuổi, phải dạy về sự tôn trọng đối với các quyền của NKT.
 • Điều 16, khoản 5 kêu gọi các nước đã phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền của NKT đưa ra các chính sách, bao gồm cả các chính sách với trọng tâm là trẻ em, để đảm bảo rằng bạo lực và lạm dụng đối với NKT sẽ bị phát hiện, điều tra và truy tố.
 • Điều 18, khoản 2 có nêu rằng trẻ em khuyết tật phải được đăng ký khai sinh, có quyền mang tên, quốc tịch và được cha mẹ chăm sóc.
 • Điều 23, khoản 1, điểm C có nêu rằng NKT, bao gồm cả trẻ em, có quyền duy trì khả năng sinh sản của họ.
  • Điều 23, khoản 2 có nêu rằng lợi ích của trẻ em phải giữ vai trò tối quan trọng trong việc đưa ra quyết định.
  • Điều 23, khoản 3 yêu cầu các nước đã phê chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền của NKT phải đảm bảo rằng trẻ em khuyết tật có quyền bình đẳng trong cuộc sống gia đình và đảm bảo phòng chống sự giấu giếm, bỏ rơi, bỏ mặc và cách ly đối với trẻ em khuyết tật.
  • Điều 23, khoản 4 có nêu rằng một đứa trẻ không thể bị cách ly khỏi cha mẹ trái với ý muốn của cha mẹ đó vì lý do họ bị khuyết tật.
  • Điều 23, khoản 5 có nêu rằng nếu gia đình ruột thịt của trẻ khuyết tật không thể chăm sóc trẻ, quốc gia thành viên phải tiến hành “mọi nỗ lực để cung cấp sự chăm sóc thay thế trong gia đình lớn hơn của trẻ, nếu không được, thì chăm sóc tại cộng đồng ở một nơi bố trí như gia đình”.
 • Điều 24, khoản 2, điểm A có nêu rằng trẻ em khuyết tật không thể bị loại khỏi hệ thống giáo dục tiểu học miễn phí và bắt buộc, hoặc giáo dục trung học vì lý do bị khuyết tật.
  • Điều 24, khoản 3, điểm c có yêu cầu rằng giáo dục dành cho NKT, đặc biệt là trẻ em và đặc biệt là những trẻ em bị khiếm thị, khiếm thính, hoặc vừa khiếm thị vừa khiếm thính, phải được thực hiện theo cách thức giao tiếp phù hợp nhất dành cho người đó.
 • Điều 25, điểm b kêu gọi các chính phủ đảm bảo rằng NKT, bao gồm cả trẻ em, được tiếp cận các dịch vụ y tế, bao gồm phát hiện, can thiệp sớm và các dịch vụ nhằm giảm thiểu hoặc ngăn ngừa khuyết tật tăng thêm.

Sử dụng Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em cho Trẻ em Khuyết tật

 • Tất cả các quốc gia, trừ Hoa Kỳ và Nam Xu-đăng, đã phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em.
 • Điều 2, khoản 1 của Công ước về Quyền trẻ em kêu gọi các quốc gia đã phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em tôn trọng quyền của mỗi trẻ em, bất kể trẻ em đó bị khuyết tật hoặc các tình trạng khác.

Điều 23, khoản 1 yêu cầu các quốc gia đã phê chuẩn Công ước ghi nhận ra rằng "một đứa trẻ bị khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất phải được hưởng thụ một cuộc sống đầy đủ và chỉnh tề."

 • Điều 23, khoản 2 yêu cầu các quốc gia đã phê chuẩn Công ước công nhận quyền được "chăm sóc đặc biệt" của trẻ em khuyết tật và đảm bảo có các nguồn lực hỗ trợ chăm sóc "phù hợp với tình trạng của đứa trẻ và hoàn cảnh của cha mẹ hoặc những người khác chăm sóc cho đứa trẻ."
 • Điều 23, khoản 3 kêu gọi các chính phủ cung cấp miễn phí các hỗ trợ đối với nhu cầu đặc biệt của trẻ em khuyết tật bất cứ khi nào có thể, có xem xét đến năng lực tài chính của cha mẹ. Điều này bao gồm việc đảm bảo trẻ em được cận với giáo dục, đào tạo, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi, chuẩn bị để làm việc và các cơ hội vui chơi giải trí.
 • Điều 23, khoản 4 kêu gọi các quốc gia đã phê chuẩn Công ước thúc đẩy việc trao đổi thông tin về chăm sóc sức khỏe, y tế, tâm lý và các điều trị dành cho trẻ em khuyết tật, trong đó đặc biệt lưu ý đến nhu cầu của các nước đang phát triển.

Các Tài liệu Nhân Quyền khác về Trẻ em Khuyết tật

 • Công ước về Tuổi Tối thiểu, được Tổ chức Lao động quốc tế thông qua năm 1973, xác định độ tuổi lao động tối thiểu nhằm mục đích xoá bỏ lao động trẻ em.
 • Nghị định thư không bắt buộc bổ sung Công ước về Quyền Trẻ em về Buôn bán Trẻ em, Mại dâm Trẻ em và Văn hoá phẩm Khiêu dâm Trẻ em (Nghị định thư về Buôn bán Tình dục) đề cập vấn đề trẻ em bị bán với mục đích buôn bán tình dục, cưỡng bức lao động, làm con nuôi, tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang, tảo hôn và buôn bán nội tạng.
 • Nghị định thư không bắt buộc của Công ước về Quyền Trẻ em về việc Sử dụng Trẻ em trong Xung đột Vũ trang (Nghị định thư về Binh sĩ Trẻ em) nâng yêu cầu về độ tuổi tối thiểu đối với việc tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột vũ trang và nghĩa vụ quân sự lên thành 18.
 • Hiến chương châu Phi về Quyền và Phúc lợi Trẻ em (ACRWC) có mô hình giống với Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em và chủ yếu là khác ở chỗ được viết để phù hợp với Hiến chương Nhân quyền châu Phi.
 • Công ước châu Âu về Thực thi các Quyền của Trẻ em thúc đẩy các quyền và "lợi ích tốt nhất" của trẻ em.

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!