1
People with Disabilities are Experts
2
Full Participation
3
Cross-Disability Coalitions
4
Champions for your Cause
5
Defining Disability
6
Reasonable Accommodations
7
Checks and Balances
8
Specific Regulations
9
No Rights without Remedies
Nguyên tắc 9:

Sẽ không có quyền nếu không có chế tài

Các hình thức xử phạt cụ thể đối với các trường hợp phạm luật sẽ khuyến khích người ta tuân thủ pháp luật

Yêu cầu chủ lao động đáp ứng các hạn mức lao động là một ví dụ về việc áp dụng các chế tài để mang lại những thay đỏi bền vững.

Cơ sở lý luận  

Giống như bất cứ một luật nào, luật về quyền của người khuyết tật sẽ không có hiệu lực nếu không có chế tài cho các trường hợp phạm luật. Một chế tài đúng phải có 2 phần:

1. Phải có một phương thức cho cơ quan thi hành luật giám sát xem người dân có thực sự tuân thủ luật hay không.

Thông thường, các phương thức giám sát tuân thủ luật bao gồm: yêu cầu các cơ quan trong diện bao phủ của luật trình báo cáo; khiếu kiện, khiếu nại và điều tra các kiến nghị của người khuyết tật và công chúng về các trường hợp vi phạm luật;  và cử các đại diện của cơ quan – một cách công khai hoặc “bí mật” – để kiểm tra tình hình tuân thủ Luật của đơn vị vi phạm.

2. Khi đã phát hiện ra các trường hợp phạm luật, cơ quan phát hiện phải kiến nghị cơ quan có chức năng áp dụng các biện pháp xử phạt.

Các hình thức xử phạt thông thường bao gồm: phạt tiền; phạt đối với các trường hợp gây thiệt hại tài chính (bồi thường thiệt hại) đối với người khuyết tật; yêu cầu một đơn vị rỡ bỏ các rào cản hiện tại và/hoặc tuân thủ luật trong tương lai; hoặc kết hợp các hình thức trên.

Các hình thức xử phạt đối với các trường hợp vi phạm pháp luật phải đủ mạnh để đảm bảo đủ tính răn đe để tuân thủ pháp luật, cho dù đó là các cá nhân hay các công ty lớn. Các hình thức xử phạt không nên quá dễ dàng, đơn giản vì nếu quá dễ dàng và đơn giản thì các cá nhân/ đơn vị sẽ sẵn sàng chịu phạt và vẫn tiếp tục không tuân thủ pháp luật. Nói cách khác, luật pháp phải có “răn đe”: luật có răn đe để phạt nếu bất cứ ai  không tuân thủ luật. Ngoài các hình pháp xử phạt bằng tài chính, các cơ quan chức năng cũng nên có các biện pháp cải thiện tình hình. Điều này không chỉ khuyến khích, mà còn tạo ra một cơ chế thực thi những thay đổi cần có để giúp người khuyết tật tham gia vào tất cả các lĩnh vực trong xã hội với mức độ tham gia cao nhất có thể.  

Ví dụ 

Nếu một công ty lớn phân biệt đối xử với người khuyết tật thì mức xử phạt đối với công ty đó phải đủ mạnh để giúp công ty đó thay đổi thái độ một cách tích cực nhằm tránh các xử phạt khác trong tương lai, hơn là việc các công ty này chỉ tìm các cách tốt hơn để không bị phát hiện phạm luật.

Một số quốc gia có luật yêu cầu các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân phải đáp ứng các hạn mức lao động nhất định cho một số nhóm người thiểu số  nào đó, bao gồm có người khuyết tật. Mục đích của việc này là tăng cơ hội việc làm cho người khuyết tật, và một mục đích khác là xóa bỏ các định kiến đối với người khuyết tật thông qua việc tăng sự tương tác giữa người khuyết tật và người không khuyết tật.

Hạn mức lao động sẽ chỉ phát huy tác dụng nếu:

  1. Có một chế tài mạnh, ví dụ như xử phạt đối với các trường hợp không đáp ứng đủ hạn mức.
  2. Có cơ chế cụ thể cho người khuyết tật bày tỏ kiến nghị chính thức tới các cơ quan thực thi luật hoặc các phiên tòa tư pháp đối với các chủ lao động không đáp ứng hạn ngạch lao động.
  3. Có điều tra tích cực của các cơ quan chức năng đối với các kiến nghị hoặc các trường hợp vi phạm luật.
  4. Có cơ chế thu tiền xử phạt và/hoặc cơ chế để đảm bảo chủ lao động sẽ thay đổi phương thức làm việc để đáp ứng các quy định của pháp luật.
  5. Chủ lao động không thể lách luật một cách dễ dàng, ví dụ như chỉ thuê người khuyết tật như người viễn thị nhẹ làm việc hoặc xếp những người khuyết tật nhẹ như vậy vào nhóm người khuyết tật, hoặc trả tiền công cho các nhân công khuyết tật thấp hơn các nhân công khác hoặc hạn chế cơ hội phát triển của các nhân công khuyết tật.
10
Common Cause Across Social Movements

Download All Principles (English DOC / PDF)

Download All Principles (Español DOC / PDF)

Download All Principles (Tiếng Việt DOC / PDF)

Download All Principles (Հայերեն DOC / PDF)