1
People with Disabilities are Experts
2
Full Participation
3
Cross-Disability Coalitions
4
Champions for your Cause
5
Defining Disability
6
Reasonable Accommodations
7
Checks and Balances
8
Specific Regulations
Nguyên tắc 8:

Các quy định cụ thể

Luật về quyền của người khuyết tật sẽ không hiệu lực nếu không có quy định và lộ trình thực thi cụ thể

Các quy định rõ ràng rất quan trọng để giúp công dân hiểu và tuân thủ pháp luật.

Cơ sở lý luận  

Tại thời điểm này, nhiều quốc gia trên thế giới đều đã ban hành luật cấm phân biệt đối xử hoặc bảo vệ quyền của người khuyết tật. Tuy nhiên, việc thực thi các luật đó trên thực tế lại diễn ra tại rất ít quốc gia. Một trong những lý do dẫn tới thực tế đó chính là do chưa có các quy định chi tiết về việc thực thi luật.

Luật có nói rõ rằng xã hội không được phân biệt đối xử với người khuyết tật và người khuyết tật có quyền bình đẳng, nhưng cần phải có công cụ để triển khai các quy định cấp liên bang, cấp bang hoặc cấp địa phương, cần có các tiêu chuẩn cụ thể về việc thực thi luật, và cần có các diễn đàn để giải quyết các tranh chấp để chỉ ra một cách thực tiễn các thức chuyển từ một xã hội đầy rào cản sang một xã hội lý tưởng vận hành theo pháp luật.

Ngoài ra, cần có khung thời gian cụ thể, ví dụ như, khi nào các điều chỉnh cần phải xong hoặc khi nào các tòa nhà mới có thể tiếp cận đối với người khuyết tật.

Các quy định và thời gian cụ thể cho mọi thứ từ chiều rộng của lối ra vào cho đến khả năng tiếp cận các websites trên Internet, vỉa hè cho người đi bộ và các công trình hạ tầng khác, sẽ giúp chúng ta đo kiểm được mức độ tuân thủ luật.  

Ví dụ 

Khi Luật Liên bang về Người Khuyết tật Hoa Kỳ được thông qua, Đạo luật này đã bao gồm các thông tin rất chi tiết về thời gian thực hiện luật. Ví dụ, tất cả các xe buýt mới đều phải có bộ phận nâng xe lăn; do vậy, trong khoảng thời gian 20 năm, tất cả các sẽ buýt mới sẽ phải đảm bảo sao cho xe lăn có thể lên được. Cũng có những quy định, hướng dẫn và khung thời gian rất cụ thể về việc thay đổi, điều chỉnh các công trình cũ hoặc việc xây dựng các công trình mới.

Các quy định cần cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi như sau:

  • Các yêu cầu đối với một tòa nhà “có khả năng tiếp cận” là gì? Một tòa nhà như vậy trông sẽ như thế nào? Các cửa ra vào rộng ra sao? Các quầy và bồn rửa tay trong văn phòng cao thế nào? Độ dốc của đường dốc như thế nào? Các ký hiệu chữ nổi nên được đặt ở đâu trên tường và trong thang máy? 
  • Khi nào hệ thống xe buýt cần được trang bị thang nâng?
  • Khi hệ thống xe buýt đi vào hoạt động, cán bộ điều hành giao thông cần thông báo vị trí các điểm dừng xe buýt khi nào và như thế nào?
  • Các yêu cầu đảm bảo thông tin “có thể tiếp cận được” đối với người điếc hoặc người khiếm thính là gì? Ai chịu trách nhiệm trả tiền cho phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, và trong trường hợp nào?
  • Các trường học xác định nhu cầu của sinh viên khuyết tật như thế nào, và khi nào các trường phải đưa ra những hỗ trợ hợp lý và các điều chỉnh chính sách cho việc học của trẻ em?
  • Nếu một người khuyết tật có tranh chấp với một cơ quan nhà nước, một doanh nghiệp, hoặc một chủ lao động về hỗ trợ hợp lý thì tranh chấp đó có thể được giải quyết ra sao? Khung thời gian giải quyết các tranh chấp đó cụ thể sẽ như thế nào?
  • Cơ quan hoặc nhóm người nào chịu trách nhiệm tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên? Ai chịu trách nhiệm lập ra các tiêu chuẩn pháp lý? Quy trình cụ thể là gì? Các tiêu chuẩn đó sẽ thay đổi thế nào khi xã hội thay đổi, khi các công nghệ mới được phát minh và áp dụng?

Đây chỉ là một ví dụ nhỏ các câu hỏi cần phải hỏi và trả lời sau khi luật đã được thông qua.

Cộng đồng những người khuyết tật về các dạng tật khác nhau có thể quyết định ưu tiên các lĩnh vực mà họ muốn đưa vào luật trước. Khi các chi tiết thực thi quan trọng đã được xác lập cho một mảng nội dung cụ thể nào đó như: khả năng tiếp cận các cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông công cộng hoặc giáo dục thì cộng đồng có thể sẽ muốn nhà nước ban hành pháp luật, quy định về một mảng nội dung khác.

Như tất cả chúng ta đều biết, các nội dung chi tiết là vô cùng quan trọng. Nếu không có chi tiết về việc thực thi luật, và nếu các doanh nghiệp tư nhân, cán bộ, công chức, viên chức, trường học và chủ lao động tùy quyền quyết định các chi tiết thực thi mà không có hướng dẫn thi hành của các cơ quan có thẩm quyền thì họ sẽ thực thi luật sai.

9
No Rights without Remedies
10
Common Cause Across Social Movements

Download All Principles (English DOC / PDF)

Download All Principles (Español DOC / PDF)

Download All Principles (Tiếng Việt DOC / PDF)

Download All Principles (Հայերեն DOC / PDF)