1
People with Disabilities are Experts
2
Full Participation
3
Cross-Disability Coalitions
4
Champions for your Cause
5
Defining Disability
6
Reasonable Accommodations
Nguyên tắc 6:

Các hình thức hỗ trợ phù hợp

Các hình thức hỗ trợ phù hợp rất cần thiết để giúp người khuyết tật có quyền và cơ hội ngang bằng với người không khuyết tật

Chữ nổi và chữ in to là ví dụ của các hình thức hỗ trợ phù hợp và chi phí thấp cho người khuyết tật.

Cơ sở lý luận  

Người khuyết tật sẽ không có quyền bình đẳng tham gia nếu họ không được hỗ trợ để vượt qua các rào cản cũng như các hệ thống quan niệm và thực hành khiến họ ngày càng mất đi cơ hội hòa nhập. Quyền vào một tòa nhà hoặc quyền sử dụng xe buýt chỉ có bậc lên xuống bình thường đối với người sử dụng xe lăn là một quyền trống rỗng, không có giá trị. Quyền của một người điếc khi đi học tại một trường đại học tốt sẽ trở nên vô nghĩa nếu người đó không được hỗ trợ tiếp cận nội dung các buổi học thông qua một phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu.

Kết quả là các luật về quyền của người khuyết tật không thể mang lại cho người khuyết tật quyền được đối xử công bằng với những người khác. Thuật ngữ “hỗ trợ phù hợp” được sử dụng để diễn tả các hình thức điều chỉnh khác nhau cần có để đảm bảo người khuyết tật có cơ hội giống như cơ hội của những người không khuyết tật để họ có thể sống một cuộc sống trọn vẹn như những người khác trong cộng đồng của họ.

Mặc dù các hỗ trợ phù hợp sẽ cần có những đầu tư ban đầu nhưng trong hầu hết các trường hợp, đầu tư đó không hề lớn. Khi bạn nghĩ tới việc xây dựng và phát triển cộng đồng và cải thiện cuộc sống của các thành viên trong cộng đồng thì đầu tư để mang lại những hỗ trợ hợp lý cho cho cộng đồng người khuyết tật là hoàn toàn hiệu quả về mặt kinh tế bởi vì những đầu tư đó sẽ giúp người khuyết tật trở thành các thành viên tích cực trong xã hội thông qua việc tiếp cận với các cơ hội giáo dục, đóng góp cho lực lượng lao động của xã hội, cũng như trở thành các công dân như bao công dân khác trong một xã hội thống nhất.

Ví dụ 

Các ví dụ về các hỗ trợ hợp lý cho người khuyết tật gồm:

  • Nâng cao bàn ở nơi làm việc để người dùng xe lăn có thể tiếp cận được bàn.
  • Cung cấp công nghệ hỗ trợ hoặc các hình thức hỗ trợ thay thế khác cho người mù/khiếm thị
  • Đảm bảo có thêm thời gian hoặc không gian yên tĩnh cho những bệnh nhân tâm thần, người người gặp khó khăn trong khả năng tập trung và học tập
  • Có một lịch làm việc linh hoạt cho người có vấn đề sức khỏe mãn tính, cần nghỉ giữa giờ hoặc lịch uống thuốc hợp lý
  • Cung cấp một người ghi chép cho người khiếm thị hoặc người gặp khó khăn trong tiếp thu kiến thức
  • Cung cấp phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu và thuyết minh cho người khiếm thính
7
Checks and Balances
8
Specific Regulations
9
No Rights without Remedies
10
Common Cause Across Social Movements

Download All Principles (English DOC / PDF)

Download All Principles (Español DOC / PDF)

Download All Principles (Tiếng Việt DOC / PDF)

Download All Principles (Հայերեն DOC / PDF)