1
People with Disabilities are Experts
2
Full Participation
3
Cross-Disability Coalitions
4
Champions for your Cause
Nguyên tắc 4:

Các nhà hoạt động xã hội vì quyền của người khuyết tật

Các nhà hoạch định chính sách pháp luật cấp cao và những người có ảnh hưởng trong xã hội có thể hành động nhằm bảo vệ quyền của người khuyết tật

Thị trưởng thành phố Gymuri, Ác-mê-ni-a gặp gỡ các nhà hoạt động xã hội và những nhà vận động chính sách cho người khuyết tật năm 2014

Cơ sở lý luận  

Một đất nước cho dù theo chế độ dân chủ hoặc xã hội chủ nghĩa, quân chủ lập hiến, hay cộng hòa liên bang, miễn là nước đó được công nhận là một nước pháp quyền và có các cơ quan đại diện chính phủ - các cơ quan xây dựng và quản lý các quy định pháp luật – thì nước đó cần phải có liên minh của các cơ quan đại diện chính phủ - những cơ quan am hiểu về quyền của người khuyết tật.

Vấn đề khuyết tật hiện hữu trong nhiều lĩnh vực, có mối tương quan tới chính trị, chủng tộc, giới và kinh tế. Một cá nhân có thể sinh ra là người khuyết tật (khuyết tật bẩm sinh), trở thành khuyết tật do bị tai nạn hoặc do trải qua một vấn đề sức khỏe vì mắc bệnh mãn tính nào đó, có con hoặc thành viên trong gia đình là người khuyết tật, bước sang độ tuổi suy giảm về sức khỏe (ví dụ, suy giảm thị lực, thính lực, v.v…), hoặc lập gia đình với người có người thân là người khuyết tật . Tìm được những người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng – những người có kinh nghiệm về vấn đề khuyết tật - – đóng vai trò rất quan trọng. Dưới đây là các gợi ý về các phẩm chất và năng lực của những cá nhân đó:

  • Có kinh nghiệm hoặc ít nhất là cởi mở đối với việc học hỏi về các hình thức phân biệt đối xử và các rào cản mà người khuyết tật phải đối mặt.
  • Có khả năng diễn tả các mục tiêu của luật về quyền của người khuyết tật và các lý do tại sao luật pháp lại quan trọng khi họ nói chuyện với đồng nghiệp của họ, và sẽ có thể kết nối các lãnh đạo về quyền của người khuyết tật với các diễn đàn chính trị - xã hội quan trọng.
  •  Có nhân viên pháp lý đã được đào tạo và có thể hỗ trợ quá trình xây dựng ngôn ngữ dự luật, và có thể cảnh báo một các liên minh những người khuyết tật về các cơ hội và các rủi ro khi một dự luật đang chuẩn bị trở thành một luật.
  • Nếu người đại diện chính phủ là người khuyết tật thì họ cũng có thể giúp chống lại các định kiến rằng người khuyết tật có năng lực hạn chế và triển vọng tương lai hạn chế.
Ví dụ 

Các chính trị gia từ cả hai đảng chính trị lớn của Hoa Kỳ - những người đã chiến đấu để đưa Luật Người khuyết tật Hoa Kỳ thành luật Liên bang - bao gồm một bệnh nhân tiểu đường, một cựu chiến binh đã mất một cánh tay khi chiến đấu trong chiến tranh, và một người có anh trai là người khiếm thính. Một cán bộ chủ chốt trong Nhà Trắng, - người đã chứng kiến mẹ của bà bị các công ty bảo hiểm phân biệt đối xử do mẹ của bà bị ung thư, đã đóng góp rất nhiều nỗ lực để đảm bảo rằng  Luật Chăm sóc Sức khỏe năm 2008 của Tổng thống Obama (2008 Affordable Care Act) đã yêu cầu các công ty bảo hiểm tư nhân phải bán các sản phẩm bảo hiểm y tế cho những người có các vấn đề sức khỏe từ trước (trên thực tế, bảo hiểm y tế ở Mỹ đã từng loại bỏ các trường hợp có vấn đề sức khỏe từ trước).

5
Defining Disability
6
Reasonable Accommodations
7
Checks and Balances
8
Specific Regulations
9
No Rights without Remedies
10
Common Cause Across Social Movements

Download All Principles (English DOC / PDF)

Download All Principles (Español DOC / PDF)

Download All Principles (Tiếng Việt DOC / PDF)

Download All Principles (Հայերեն DOC / PDF)