1
People with Disabilities are Experts
2
Full Participation
3
Cross-Disability Coalitions
Nguyên tắc 3:

Các liên minh người khuyết tật với các dạng tật khác nhau

Các liên minh người khuyết tật với các dạng tật khác nhau rất quan trọng đối với việc tạo ra các ảnh hưởng chính trị, kinh tế và xã hội để nhằm mang lại những tác động bền vững

Một nhóm phụ nữ với các dạng khuyết tật khác nhau gặp nhau để cùng giải quyết các rào cản và các thử thách  chung

Cơ sở lý luận  

Người khuyết tật và gia đình họ ở khắp nơi trên thế giới đã đấu tranh cho quyền lợi liên quan tới khuyết tật của họ (ví dụ: người mù đấu tranh cho quyền về giáo dục và sử dụng chữ nổi; người khuyết tật sử dụng xe lăn đấu tranh về việc phải có đường dốc ở những lối vào các tòa nhà, v.v…). Tất cả những người khuyết tật có các dạng tật khác nhau và các những người có vấn đề về sức khỏe mãn tính khác nhau đều có chung rào cản đó là: sự phân biệt đối xử, thành kiến, và các quan niệm chưa đúng của xã hội về người khuyết tật. Nếu chính những người khuyết tật, gia đình họ, bạn bè họ và những nhà hoạt động xã hội liên kết với nhau thành các mạng lưới, ví dụ mạng lưới người tiêu dùng, mạng lưới cử tri, các cá nhân hoặc các nhóm để thực hiện các hoạt động truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội thì cả cộng đồng người khuyết tật sẽ có ảnh hưởng lớn hơn và có nhiều sức mạnh hơn so với các hình thức khác. 

Người khuyết tật cần cũng cần phải có các kỷ luật, cởi mở và có chiến lược thì mới đạt được mục tiêu của nguyên tắc này. Một nhóm người khuyết tật với một dạng tật cụ thể nào đó có thể phản đối các định kiến của xã hội đối với họ, nhưng bản thân họ cũng vẫn giữ những định kiến và quan niệm chưa đúng đối với những người khuyết tật có các dạng khuyết tật khác. Một số nhóm có thể đã có xung đột trong quá khứ, và có thể có những khó khăn trong giao tiếp, nhưng rõ ràng rằng những người lãnh đạo các liên minh phải liên kết các nhóm người khuyết tật với nhau:

  • Những người khuyết tật với các dạng tật dễ nhận thấy và không dễ nhận thấy
  • Nhóm cha mẹ trẻ em khuyết tật
  • Các tổ chức của người khuyết tật
  • Các tổ chức cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật

Khi mọi thứ trở nên khó khăn, hãy nhấn mạnh các mục tiêu chung: loại bỏ phân biệt đối xử, xóa bỏ các rào cả đối với người khuyết tật, duy trì những hình thức hỗ trợ hợp lý, và tạo dựng các cơ hội bình đẳng. Không bao giờ hy sinh một nhóm vì lợi ích trước mắt, thậm chí ngay cả khi đó là một lợi ích quan trọng như việc thông qua một luật cụ thể nào đó, bởi vì điều đó sẽ làm cho liên minh trở nên yếu đi trong tương lai..

Việc các nhóm người khuyết tật hoạt động thành các mạng lưới/ liên minh cũng sẽ giúp hình thành lên các nhóm nòng cốt có kiến thức và hiểu biết chuyên môn về luật và công nhận rằng các quyền của người khuyết tật sẽ chỉ đạt được khi người khuyết tật thuộc tất cả các loại tật khác nhau đều bình đẳng với nhau. Hơn nữa, khi các luật được xem xét hoặc sửa đổi, liên minh các nhóm người khuyết tật khác nhau sẽ có thể huy động sự tham gia của người khuyết tật và có các hành động phù hợp để có thể giữ vững các nguyên tắc chung của liên minh và tiếp tục hoạt động vì quyền lợi của cộng đồng người khuyết tật.

Một luật nào đó được gọi là công bằng khi luật đó ghi nhận vai trò quan trọng của các lãnh đạo liên minh người khuyết tật bởi vì các lãnh đạo của liên minh người khuyết tật luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh các nhóm người khuyết tật khác nhau khi trao đổi với các chính khách, các kênh truyền thông và chính những người khuyết tật. Nguyên tắc cốt lõi này cũng là hướng dẫn cho các quá trình ra quyết định; các lãnh đạo liên minh thể hiện cam kết của họ đối với liên minh thông qua việc đảm bảo các khóa tập huấn phải được tổ chức ở những nơi mà có thể dùng xe lăn, có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu và có các tài liệu tập huấn bằng các dạng thức phù hợp (ví dụ, chữ nổi), và các hỗ trợ hợp lý khác để đảm bảo những người khuyết tật với các dạng tật khác nhau đều có thể tiếp cận được các khóa tập huấn.

Ví dụ 

Luật liên bang về Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA) được soạn thảo nhằm bảo vệ những người khuyết tật với nhiều dạng tật khác nhau, bao gồm: ung thư, các bệnh về sức khỏe tâm thần, HIV/AIDS, người dùng các chất gây nghiện, người có các vấn đề sức khỏe mãn tính, và các hạn chế chức năng khác.

Trước khi ADA được thông qua thành luật, các hiệp hội thương mại trong ngành nhà hàng đã nhận ra rằng luật đó sẽ bảo vệ những người đang sống chung với  HIV/AIDS khỏi nguy cơ bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Nếu luật đó được thông qua thì việc từ chối thuê hoặc việc sa thải những người phục vụ bàn, những người phụ bếp hoặc bếp trưởng có năng lực chỉ vì chủ nhà hàng biết hoặc nghi ngờ họ có HIV/AIDS sẽ là hợp pháp. Các hiệp hội thương mại trong ngành nhà hàng đã đe dọa tiến hành các chiến dịch và sẽ vận động các chính khách đứng về phía họ nếu ADA không loại bỏ những người sống chúng với HIV/AIDS ra khỏi đạo luật. Thay vì việc phải cúi đầu trước các áp lực của công chúng và áp lực chính trị, các nhà lãnh đạo và các tổ chức của người khuyết tật đã đoàn kết và từ chối việc quay lưng lại với những người đang sống chung với  HIV/AIDS – những người đồng hành quan trọng trong cuộc đấu tranh lâu dài để thông qua ADA. Họ biết rằng khoa học đã làm sáng tỏ các vấn đề về HIV/AIDS và họ cũng hiểu rằng HIV/AIDS không lây nhiễm qua môi trường không khí. Những người đang sống chung với HIV/AIDS, đặc biệt những người ở giai đoạn đầu, có thể làm việc một cách an toàn trong môi trường thực phẩm mà không gây hại cho người khác. Nếu liên minh người khuyết tật đồng ý với việc loại trừ những người đang sống chung với HIV/AIDS ra khỏi ADA thì vô hình chung liên minh đã ủng hộ cho các thành kiến và quan điểm sai về người khuyết tật mà đáng ra luật pháp cần phải xóa bỏ. Trên thực tế, liên minh đã kiên định, và cuối cùng luật ADA đã được thông qua.

4
Champions for your Cause
5
Defining Disability
6
Reasonable Accommodations
7
Checks and Balances
8
Specific Regulations
9
No Rights without Remedies
10
Common Cause Across Social Movements

Download All Principles (English DOC / PDF)

Download All Principles (Español DOC / PDF)

Download All Principles (Tiếng Việt DOC / PDF)

Download All Principles (Հայերեն DOC / PDF)