1
People with Disabilities are Experts
Nguyên tắc 1:

Người khuyết tật là Chuyên gia về Thực thi pháp luật

Chính người khuyết tật đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo luật được biết đến, được triển khai và thực thi một cách rộng rãi

Một nhà hoạt động xã hội là phụ nữ khuyết tật đến từ Jordan

Cơ sở lý luận  

Người khuyết tật và các liên minh của họ chắc chắn có những hiểu biết nhất định, thậm chí hiểu biết tốt về luật. Tuy nhiên, một vấn đề phổ biết tại nhiều quốc gia là nhiều người khuyết tật không ý thức được những quyền mà họ có, và không biết cách kiến nghị hoặc thông báo cho chính quyền biết khi các luật liên quan đến họ không được thực thi.

Khi tình trạng phân biệt đối xử xảy ra, thường không có ai khác ngoài chính cá nhân hoặc đơn vị có hành vi phân biệt đối xử và cá nhân bị phân biệt đối xử. Phân biệt đối xử đối với người khuyết tật không thể nào xóa bỏ được thành công nếu không có kiến thức và sự tham gia tích cực của người khuyết tật.

Bất kỳ một xã hội nào cũng chắc chắn phải có một số lượng lớn người khuyết tật và đồng minh của họ - những người am hiểu và chịu trách nhiệm đối với các luật liên quan tới họ, và sẵn sàng sử dụng bất cứ phương tiện gì họ có để thông báo với chính quyền khi các luật về quyền của người khuyết tật không được thực thi. Cộng đồng những người khuyết tật với các dạng tật khác nhau phải tiếp tục hoạt động cho đến khi nào các luật đó được thực thi.

Ví dụ 

Một số luật về quyền của người khuyết tật quy định các bệnh viện phải chịu trách nhiệm cung cấp phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho các bệnh nhân điếc. Để đảm bảo các luật đó được thực thi, một người điếc đang sử dụng các dịch vụ tại bệnh viện (cũng như gia đình của họ) cần biết rằng luật đó có tồn tại hay không, nội dung của luật đó là gì, và có các phương án giải quyết nào nếu bệnh viện không đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân điếc. Dưới đây là một số thông tin ví dụ mà họ cần phải biết:

  • Liệu họ có thể báo cáo một cách an toàn với những người giám sát luật thông qua  gọi điện đến đường dây nóng hoặclá thư khuyến nghị về việc bệnh viên không đáp ứng đủ quyền lợi của người khuyết tật không? Liệu họ có thể kiến nghị / khiếu nại với cơ quan được giao trách nhiệm thực thi không? Hoặc liệu họ có thể tìm được một luật sư đại diện cho họ tại các phiên tòa để bảo vệ quyền lợi của họ không?
  • Có tổ chức hoặc cá nhân nào sẵn sàng giúp họ viết thư hoặc chuyển kiến nghị /khiếu nại đến các cơ quan hữu quan không?
  • Họ cần cung cấp thông tin gì để giúp cho quá trình điều tra khiếu nại?
  • Họ có thể phải đối mặt với những hậu quả gì nếu khiếu nại của họ không thành công?

Tương tự như vậy, nếu có một luật nào đó cho phép học sinh/sinh viên khuyết tật có thêm thời gian để làm bài thi thì các học sinh/ sinh viên khuyết tật phải biết về luật đó để có thể hưởng quyền lợi đối với những hỗ trợ hợp lý. Nếu một người gặp khó khăn về tiếp thu/nhận thức (thiểu năng trí tuệ) bị phủ nhận quyền bầu cử mặc dù người đó có năng lực hiểu được ý nghĩa của bầu cử và có năng lực đưa ra một lựa chọn thì người đó cần biết rằng họ có quyền bầu cử theo pháp luật và có thể làm một việc gì đó về việc quyền bầu cử của họ bị phủ nhận.

2
Full Participation
3
Cross-Disability Coalitions
4
Champions for your Cause
5
Defining Disability
6
Reasonable Accommodations
7
Checks and Balances
8
Specific Regulations
9
No Rights without Remedies
10
Common Cause Across Social Movements

Download All Principles (English DOC / PDF)

Download All Principles (Español DOC / PDF)

Download All Principles (Tiếng Việt DOC / PDF)

Download All Principles (Հայերեն DOC / PDF)