Ở Hoa Kỳ, mục 508 yêu cầu các cơ quan sử dụng ngân sách liên bang phải đảm bảo rằng bất kỳ công nghệ điện tử hoặc công nghệ thông tin nào khi mua đều phải tiếp cận được bởi NKT
Trong ảnh là một người đàn ông mù đang đeo tai nghe và dùng chung một máy tính với một người phụ nữ khác. Phía sau họ là hai người đàn ông khác đang sử dụng máy tính và cả hai đều không đeo tai nghe.

Một người đàn ông mù đang sử dụng máy tính nhờ phần mềm đọc chữ trên màn hình

Mục 508 là gì?

Mục 508 là phần sửa đổi, bổ sung vào Luật Phục hồi Chức năng cho Lực lượng lao động năm 1973 mà Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã ký thành luật năm 1998. Mục 508 yêu cầu các bộ ngành liên bang của Hoa Kỳ chỉ được xây dựng, mua sắm, bảo trì hoặc sử dụng các công nghệ điện tử và thông tin mà NKT có thể tiếp cận được, trừ khi việc đó tạo ra quá nhiều gánh nặng đối với các bộ ngành. Yêu cầu này áp dụng đối với cả các nội dung trên các website; các cán bộ, nhân viên là NKT cấp liên bang cũng có quyền tiếp cận và sử dụng thông tin như đồng nghiệp của họ (những cán bộ, nhân viên không phải là NKT); yêu cầu này cũng áp dụng đối với người dân có nhu cầu tìm kiếm thông tin và dịch vụ từ các bộ ngành liên bang.

Theo Luật này, Ủy ban Tuân thủ về Kiến trúc và Giao thông (hay còn được gọi là Ủy ban Tiếp cận Hoa Kỳ) tham vấn với các bộ ngành liên bang chủ chốt và ban hành các tiêu chuẩn tiếp cận cụ thể ít nhất trong vòng 08 tháng sau khi Luật Phục hồi Chức năng bổ sung, sửa đổi năm 1998 được ban hành. Các tiêu chuẩn này sẽ được áp dụng đối với các bộ ngành liên bang. Mục 508 không trực tiếp áp dụng đối với khu vực tư nhân, kể cả các đơn vị tư nhân mà nhận các khoản ngân sách hoặc hỗ trợ tài chính liên bang. Tuy nhiên, phạm vi áp dụng của mục 508 không chỉ dừng ở các hoạt động và các chương trình sử dụng ngân sách liên bang, ít nhất là ở hai phương diện sau:

  1. Chính phủ liên bang là một đơn vị thực hiện rất nhiều mua sắm về công nghệ điện tử và thông tin. Theo Luật này, chính phủ liên bang phải mua các hệ thống có thể tiếp cận được đối với NKT, và chính vì thế đòi hỏi các công ty tư nhân phải thiết kế và bán các hệ thống công nghệ điện tử và thông tin tiếp cận đối với NKT.

  2. Tất cả các tiểu bang nhận ngân sách trong khuôn khổ của Luật Công nghệ Hỗ trợ năm 1998 đều phải ký cam kết liên bang, theo đó các tiểu bang sẽ phải thực thi đầy đủ Mục 508 trước khi được phân bổ ngân sách liên bang. Một số tiểu bang đã tiên phong và đã ban hành luật tiểu bang về việc thực hiện Mục 508 đối với các cơ quan cấp tiểu bang.

Cán bộ, nhân viên làm việc cho chính quyền liên bang là NKT cũng như người dân khuyết tật có thể thúc đẩy việc thi hành Mục 508 bằng một trong ba cách sau:

  1. Bất kỳ ai đều có thể gửi đơn khiếu nại một bộ, cơ quan liên bang nào đó mà bị cáo buộc có hành vi vi phạm Mục 508.

  2. Bất kỳ ai đều có thể gửi đơn khiếu nại Văn phòng Dân quyền thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

  3. Và cuối cùng, bất kỳ ai đều có thể gửi đơn kiện tại một tòa địa hạt liên bang. Kể từ năm 2001, cứ 2 năm một lần, Bộ trưởng Bộ tư pháp Hoa kỳ phải báo cáo cho Tổng thống và Quốc hội về tình hình tiếp cận của NKT đối với công nghệ điện tử và thông tin, và tổng kết tóm lược tình hình giải quyết các vụ kiện, khiếu nại đối với các bộ ngành liên bang liên quan tới việc thực hiện Mục 508.

Các tài liệu tham khảo thêm về mục 508

Mục 508 (phiên bản đầy đủ)

Ủy ban Tiếp cận Hoa Kỳ đã hoàn thành và công bố Bộ tiêu chuẩn Công nghệ Điện tử và Thông tin vào ngày 21/12/2000. Bộ tiêu chuẩn nà có thể tại tại website của Ủy ban Tiếp cận (nhấp chuột vào đây) .

Tổng quan về Luật Phục hồi chức năng năm 1973 của Hoa Kỳ

Web Accessibility In Mind (WebAIM) cung cấp thông tin tổng quan về các mục 504 & 508 trong Luật Phục hồi Chức năng năm 1973 tại đây.

Kiểm tra tình hình tuân thủ mục 508

Người dùng có thể nhấp chuột vào đường dẫn sau để xem những cơ quan, tổ chức nào phải tuân thủ mục 508 và những cơ quan, tổ chức đó cần phải làm gì để tuân thủ.

Bảng kiểm tuân thủ các yêu cầu tiếp cận theo mục 508

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cung cấp các bảng kiểm tại đây để giúp đảm bảo các loại tài liệu điện tử khác nhau tuân thủ mục 508 về các yêu cầu tiếp cận.

Hướng dẫn xây dựng các website tiếp cận đối với NKT

Trang web này cung cấp hướng dẫn giúp về việc xây dựng các website đảm bảo tiếp cận. Trang web trình bày tổng quan về các yêu cầu của mục 508, kèm theo các hướng dẫn về việc xây dựng các hình ảnh, âm thanh, bảng biểu, mẫu biểu và các thành tố khác sao cho NKT có thể tiếp cận được.

Đảm bảo khả năng tiếp cận của các chương trình đào tạo trực tuyến

Monarch Media cung cấp hướng dẫn về việc xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến đảm bảo NKT có thể tiếp cận được.