Bản tóm lược về Mục 504, kèm theo các đường liên kết đến văn bản luật, một số quy định chính được ban hành theo luật và các tài nguyên thứ cấp liên quan tới Mục 504.
Những người sử dụng xe lăn và những NKT khác trong một cuộc mít tinh ở San Francisco. Họ có những biển hiệu trên đó có dòng chữ "Chúng ta sẽ vượt qua" và "Cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người".

Những người sử dụng xe lăn và những NKT khác trong một cuộc mít tinh ở San Francisco. Họ có những biển hiệu trên đó có dòng chữ "Chúng ta sẽ vượt qua" và "Cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người". (Photo by Anthony Tusler)

Mục 504 của Luật Phục hồi Chức năng năm 1973 (hoặc Phần 504) có thể được xem là luật liên bang lâu đời nhất của Hoa Kỳ về quyền công dân liên quan đến NKT. Luật này cấm tình trạng phân biệt đối xử đối với NKT xảy ra trong các chương trình và hoạt động khu vực công và tư nhân mà nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ liên bang. Luật này cũng đưa ra quy định đối với các chương trình và hoạt động do chính chính phủ liên bang tiến hành, bao gồm tất cả các cơ quan liên bang và dịch vụ bưu chính của Hoa Kỳ. Một đặc điểm đáng chú ý của luật này là phạm vi bao phủ rộng của luật. Luật được áp dụng đối với các dạng khuyết tật và các lĩnh vực khác nhau, từ giao thông, giáo dục đến y tế. Luật cũng đưa ra một quy định ngắn gọn (chỉ khoảng 70 từ), đó là cấm phân biệt đối xử đối với NKT. Một phần, đó là vì mỗi cơ quan chính phủ liên bang được yêu cầu phải xây dựng, ban hành và thực thi các quy định chi tiết hơn áp dụng cho các chương trình của chính cơ quan đó, cũng như các quy định áp dụng cho bất kỳ đơn vị/tổ chức nào nhận được sự hỗ trợ tài chính của liên bang thông qua cơ quan đó.

Gần đây nhất, vào tháng 5 năm 2016, quá trình điều chỉnh này đã được thực hiện khi Bộ Y tế và Dịch vụ Con người của Hoa Kỳ công bố các quy định về quyền công dân theo Luật Chăm sóc Y tế Giá cả Phải chăng (ACA), trong đó áp dụng các luật quyền công dân liên bang, bao gồm Mục 504, đối với các công ty bảo hiểm y tế tư nhân được thành lập theo Luật Chăm sóc Y tế Giá cả Phải chăng (ACA).

Mục 504 là một tiền đề quan trọng của Luật NKT Hoa Kỳ, đã mô  tảcả phạm vi của  Mục504 cũng như mô hình phân chia quyền quản lý và thực thi giữa các cơ quan liên bang khác nhau. Mặc dù Mục 504 có lẽ là phần được biết đến nhiều nhất của Luật Phục hồi Chức năng với phạm vi áp dụng rộng rãi nhất đối với NKT nhưng các phần khác của Luật này cũng rất quan trọng.

  • Mục 501 yêu cầu các cơ quan liên bang của chi nhánh hành pháp phải có các hình thức hỗ trợ NKT và không được phân biệt đối xử đối với NKT trong các hoạt động tuyển dụng.

  • Mục 503 đưa ra các yêu cầu tương tự về các hoạt động tuyển dụng đối với các nhà thầu và các nhà thầu phụ của chính phủ liên bang với một quy mô áp dụng nhất định.

  • Mục 508 yêu cầu ngành công nghệ điện tử và công nghệ thông tin được phát triển, bảo trì, mua bán hoặc sử dụng bởi chính quyền liên bang phải tiếp cận được đối với NKT, bao gồm cả nhân viên các cơ quan nhà nước và người dân.

Các thành tựu đạt được 

Các yếu tố thành công 

Giới thiệu về tác giả