Các dự án cải thiện việc làm cho NKT ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới
Một số bức ảnh về một vận động viên quần vợt là NKT sử dụng xe lăn, một phụ nữ mặc áo phòng thí nghiệm màu trắng, một thanh niên mang nạng, và một phụ nữ mất một tay đang kiểm tra bình gốm.

Bìa của Cẩm nang Hướng dẫn Hòa nhập cho NKT và các nghiên cứu trường hợp của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Cơ quan Viện trợ Quốc tế Ai-len (Irish Aid)

Các thành tựu đạt được 

Hội NKT thành phố Hà Nội (gọi tắt là DP Hà Nội) đã tổ chức tập huấn về Quyền Bình đẳng của NKT (gọi tắt tiếng Anh là DET) nhằm nâng cao nhận thức của những người không khuyết tật về yếu tố hạn chế sự tham gia và quyền bình đẳng của NKT. Thông qua tập huấn này, DP Hà Nội giúp các học viên hiu được họ đã vô tình góp phn tạo ra các rào cản như thế nào đối với NKT và làm thế nào để gỡ bỏ các rào cản đó. Các giảng viên đã giúp học viên lập các kế hoạch hành động cụ thể nhằm gỡ bỏ các rào cản để giúp NKT tham gia hiệu quả hơn trong công việc và cuộc sống hàng ngày của họ.

Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của dự án do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Irish Aid tài trợ và DP Hà Nội thực hiện.

Các yếu tố thành công 

Trong giai đoạn đầu của dự án, cán bộ dự án cùng với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Irish Aid đã nâng cao năng lực cho DP Hà Nội. Thông qua hoạt động này, DP Hà Ni đã nâng cao năng lực quản lý và tổ chức tập huấn.

Chương trình DET đã đối mt với các thách thức về văn hóa và các thái độ tiêu cc t các quan chc nhà nước. Nhng thách thc này đã được gii quyết mt phn thông qua việc điều chỉnh chương trình tập huấn. Cụ thể, chương trình tập huấn đã bổ sung một phần nội dung về pháp lut và chính sách của Việt Nam v NKT, nhn mnh cam kết ca chính ph đối vi quyn ca NKT. Những điều chỉnh này đã thúc đẩy nhiều học viên tham dự toàn bộ chương trình đào tạo.

DP Hà Nội đã tổ chức nhiều hội thảo DET cho cả NKT và người không khuyết tật đại diện cho các cơ quan như:

  • Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
  • Đại diện cấp tỉnh và huyện
  • Các tổ chức của NKT (DPO)
  • Các tổ chức công đoàn
  • Các trung tâm việc làm
  • Các cơ quan truyền thông

Sau khóa tập huấn, một số học viên cho biết họ đã sẵn sàng sử dụng những kiến thức, kỹ năng học hỏi được từ khóa tập huấn để thúc đẩy sự thay đổi. Ví dụ:

Ngân hàng Chính sách Xã hội (đơn vị chuyên cấp các khoản tín dụng vi mô ở Việt Nam) đã đề nghị DP  Hà Nội hỗ trợ họ trong việc thực hiện kế hoạch hành động của họ.

Trung tâm Việc làm Hà Nội đã làm việc với DP Hà Nội để tìm hiểu về ý tưởng tổ chức các phiên làm việc với các nhà tuyển dụng, công ty để xác định các quan ngại của họ trong việc tuyển dụng NKT cũng như đưa ra các giải pháp giải quyết các mỗi quan ngại đó.

Giới thiệu về tác giả 

ILO và Irish Aid đã hợp tác để thực hiện hai dự án về việc làm cho NKT. Dự án thứ nhất tên là “Tăng cường Cơ hội Việc làm cho NKT thông qua việc cải thiện hành lang pháp lý” (gọi tắt tiếng Anh là  dự án PEPDEL). Dự án này hỗ trợ chính phủ các nước trong việc cải thiện luật pháp và chính sách về NKT. Dự án thứ hai tên là “Cải thiện việc làm bền vững cho NKT thông qua các dịch vụ hỗ trợ NKT Hòa nhập (gọi tắt tiếng Anh là dự án INCLUDE). Dự án này nhằm xây dựng năng lực cấp khu vực và quốc gia để giúp NKT hòa nhập trong đào tạo, dịch vụ việc làm, kinh doanh, khởi nghiệp và tài chính vi mô. Cả hai dự án đều hoạt động từ năm 2001 đến năm 2011. Các dự án này đã được thực hiện ở Việt Nam, Ethiopia, Thái Lan và Campuchia.

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!