Hoa Kỳ đã đạt được những kết quả quan trọng trong luật pháp về quyền của NKT thông qua sự hợp tác giữa các liên minh NKT
Một toà nhà màu trắng trước bầu trời trong xanh

Toà nhà Quốc hội của Hoa Kỳ tại Washington, D.C.

Khoản 504 Biểu tình ngồi

Năm 1973, chính phủ Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Phục hồi thành luật. Khoản 504 trong Đạo luật Phục hồi nghiêm cấm tất cả các chương trình nhận hỗ trợ tài chính của chính phủ liên bang Hoa Kỳ phân biệt đối xử với NKT. Đây là luật đầu tiên bảo vệ quyền dân sự của NKT tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, trong vài năm đầu sau khi luật này được thông qua, Khoản 504 vẫn không được thực thi. Chính phủ đã mất rất nhiều thời gian mới viết xong quy định xác định cách thi hành Khoản 504. Hơn nữa, những người trong ban soạn thảo đã viết ra những quy định với rất nhiều bất cập khiến những quy định này không có khả năng bảo vệ quyền của NKT.

Một nhóm lớn bao gồm NKT và những người ủng hộ xông vào tòa nhà liên bang ở San Francisco, California và bắt đầu một cuộc biểu tình ngồi và yêu cầu chính phủ đưa ra các quy định mạnh hơn để thực thi Khoản 504. Có đến 200 NKT với các dạng tật khác nhau, ở mọi lứa tuổi và mọi chủng tộc, đã ngồi biểu tình tại các văn phòng liên bang trong 28 ngày. Các tổ chức bên ngoài tòa nhà đã giúp thu hút sự chú ý của giới truyền thông dành cho cuộc biểu tình đang diễn ra. Các tổ chức của NKT và cả các tổ chức vận động khác đã tham gia cung cấp thực phẩm, chiếu, vòi tắm và các nhu yếu phẩm khác cho những người biểu tình trong trong tòa nhà. Xin mời bạn xem đoạn video về cuộc biểu tình ngồi trong bộ sưu tập video của chúng tôi trong đường liên kết ở dưới.

Trước những sự kiện này và các hoạt động khác, cuối cùng chính phủ đã phản hồi bằng cách đưa ra các quy định mạnh hơn để thực thi Khoản 504. Mặc dù Khoản 504 chỉ đưa ra các quy định về các chương trình nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ liên bang Hoa Kỳ nhưng nhiều quy định trong Khoản 504 đã được đưa vào Luật NKT Hoa Kỳ (ADA) khi luật này được thông qua vào năm 1990.

Luật NKT Hoa kỳ (ADA)

Luật NKT Hoa Kỳ đã được đưa ra xem xét tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ vào năm 1989. Một liên minh bao gồm các tổ chức NKT đại diện cho những người NKT với các dạng tật khác nhau đã vận động chính phủ Hoa Kỳ thông qua Luật NKT Hoa Kỳ. Nhiều NKT đã gặp mặt và nói chuyện với các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ Hoa Kỳ và các nhân viên của họ để chia sẻ về tình hình NKT bị phân biệt đối xử và cách ly. Những NKT mà không thể đến để gặp trực tiếp các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ hoặc nhân viên của họ đều đã viết thư hoặc gọi điện để yêu cầu họ ủng hộ Luật NKT Hoa Kỳ.

Một số nhà hoạch định chính sách, sau khi nghe những câu chuyện về sự phân biệt đối xử đối với NKT, đã nhìn thấy sự cần thiết phải có một một luật để bảo vệ quyền dân sự của những NKT. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu liên hệ với các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ để yêu cầu họ phản đối Luật NKT Hoa Kỳ. Một phần vì lý do này nên các ủy ban trong Hạ Viện Hoa Kỳ đã trì hoãn Luật NKT Hoa Kỳ nhằm tránh phải đưa ra quyết định là sẽ bỏ phiếu gì.

NKT và những người ủng hộ khác đã tổ chức một cuộc tuần hành và vận động lớn tại Tòa nhà Quốc hội Capitol Hill, nơi các thượng nghị sĩ và Hạ viện Hoa Kỳ đặt trụ sở tại Washington, D.C. Tại cuộc vận động này, một nhóm NKT đi xe lăn đã bò lên các bậc thang của Tòa nhà Quốc hội của Hoa Kỳ nhằm gây sự chú ý của giới truyền thông về khả năng tiếp cận, quyền NKT và sự cần thiết phải thông qua Luật NKT Hoa Kỳ. Cuối cùng, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Luật NKT Hoa Kỳ vào tháng 5/1990. Tổng thống George Bush đã chính thức ký thông qua Luật NKT Hoa Kỳ vào ngày 26/7/1990.

Vận động hành lang để Công ước Quốc tế về Quyền của NKT được thông qua

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ra quyết định ký Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của NKT vào năm 2009. Khi đó, Chính phủ Hoa Kỳ đã xem xét Công ước về Quyền của NKT một cách kỹ lưỡng và so sánh công ước này với tất cả các luật liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ, và đã đưa ra đề xuất phê chuẩn công ước lên Thượng viện để xem xét vào tháng 5/2012. NKT khắp Hoa Kỳ đã viết thư cho các thượng nghị sĩ, gọi điện cho văn phòng của họ và gặp họ để yêu cầu họ ủng hộ Công ước Quốc tế này. Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu về Công ước Quốc tế vào ngày 4/12/2012, nhưng không có đủ phiếu ủng hộ của các thượng nghị sĩ để thông qua Công ước này. Vẫn còn thiếu 5 phiếu nữa mới đủ 66 phiếu ủng hộ. Và cho đến nay, Thượng viện Hoa Kỳ vẫn chưa xem xét tổ chức lại một cuộc bỏ phiếu nào để thông qua Công ước này.

 

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!