Các cộng đồng NKT ở Myanma đã hình thành một liên minh lớn mạnh hơn gồm những NKT với các dạng khuyết tật khác nhau và đã thành lập một tổ chức mới của NKT với các dạng khuyết tật khác nhau để tăng cường các nỗ lực vận động của họ.
Hai nhóm nhỏ ngồi xung quanh 02 bàn riêng biệt. Một giảng viên đứng tại một bàn để phổ biến phiếu hướng dẫn cho một trong hai nhóm nhỏ. Người tham gia bắt đầu đọc các thẻ.

Những người tham gia đang tham gia thảo luận nhóm nhỏ tại một buổi tập huấn tại Myanma.

Các thành tựu đạt được 

Năm 2014, cộng đồng NKT Myanma đã thành lập một tổ chức cấp quốc gia đầu tiên của NKT bao gồm những dạng khuyết tật khác nhau. Việc thành lập Hội đồng NKT Myanma là kết quả chính của một hội nghị quốc gia mang tính lịch sử. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 500 NKT từ tất cả các tiểu bang và các địa phận ở Myanma.

Các yếu tố thành công 

Ý tưởng 

Việc thành lập Hội đồng NKT Myanma là do các cộng đồng NKT muốn tạo ra một liên minh để thúc đẩy quá trình thông qua luật về NKT sao cho phù hợp với Công ước Quốc tế về Quyền của NKT. Để đạt được điều này, 17 tổ chức NKT đã thành lập một "Ban Công tác về Quyền của NKT" và phát triển ý tưởng về việc tổ chức một hội nghị cấp quốc gia để bầu ra liên minh này.

Huy động sự tham gia của các bên liên quan 

Hợp tác với World Learning, một đơn vị tư vấn luật và chính sách về NKT, Hội đồng NKT Quốc tế Hoa Kỳ (USICD) đã hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho Ban Công tác mới thành lập trên để tổ chức và triển khai Hội nghị NKT Quốc gia Myanma lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2014 tại Yangon. Các DPO lớn nhất tại Myanma đã được huy động từ rất sớm để đóng góp ý kiến về việc mở rộng sự tham gia của các nhóm NKT địa phương, khu vực và quốc gia, đặc biệt chú ý đến việc xác định các tổ chức đại diện cho tất cả các cộng đồng NKT. Sau đó, các bên liên quan này đã được mời tham dự hội nghị, và danh sách người tham gia tiếp tục mở rộng khi hội nghị quốc gia được truyền miệng từ người này sang người khác. Nhiều người trong số những đại biểu tham gia đã nhận được các khoản hỗ trợ để trang trải chi phí đi lại và chỗ ở để có thể tham gia hội nghị.

Hội nghị

Hơn 500 NKT từ tất cả các vùng và tiểu bang đã họp tại Hội nghị NKT Quốc gia Myanma để thảo luận về những rào cản mà NKT phải đối mặt và để bàn về việc thiết lập liên minh NKT quốc gia. Các phiên làm việc trong hội nghị đã đề cập đến các chủ đề liên quan đến quyền NKT và thúc đẩy quá trình thông qua luật về NKT cấp quốc gia để phù hợp với Công ước Quốc tế. Các phiên làm việc về mục đích của Hội đồng Quốc gia, các quy trình bầu cử và các ứng viên đã được lồng ghép trong suốt hội nghị để các đại biểu có thể có cơ hội đặt câu hỏi và nắm rõ các lựa chọn của họ trước khi tham gia vào các cuộc bầu cử. Vào cuối hội nghị, những người tham dự đã bầu 21 thành viên của Hội đồng Quốc gia mới thành lập, đại diện cho toàn thể NKT Myanma, bao gồm các vị trí chủ chốt như chủ tịch Hội đồng. Các đại biểu đã bỏ phiếu giải thể Ban công tác và chuyển giao trách nhiệm xây dựng liên minh cho Hội đồng Quốc gia.

 Một kết quả quan trọng khác của hội nghị là Tuyên bố Hội nghị NKT Quốc gia Myanma, trong đó đưa ra một khuôn khổ đồng ý về việc tất cả các DPO tham gia có thể tập trung nỗ lực vận động của họ. Tuyên bố này đại diện cho ý chí của những người tham gia và đã được Hội đồng Quốc gia sử dụng làm hướng dẫn trong việc điều phối các nỗ lực vận động trong các tổ chức và khu vực khác nhau.

Cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho đại biểu là một yếu tố then chốt 

Cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho NKT là một yếu tố quan trọng dẫn tới sự thành công của hội nghị. Một số ví dụ về hỗ trợ NKT trong hội nghị bao gồm:

  • Đảm bảo vị trí của hội nghị có thể tiếp cận được đối với xe lăn.
  • Các tài liệu đều được cung cấp dưới dạng chữ in to, chữ nổi, âm thanh và / hoặc điện tử để người mù có thể sử dụng.
  • Sử dụng cả phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu để hỗ trợ đại biểu là người điếc và cả hiển thị cả phụ đề trực tiếp lên màn hình để người tham dự là người điếc có thể nắm được các nội dung. Hội nghị có 8 phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu để dịch sang 3 thứ tiếng khác nhau.
  • Trong các cuộc bầu cử, người tham gia được cung cấp 2 phương án: lá phiếu giấy và lá phiếu điện tử; các lá phiếu điện tử có thể được cung cấp bằng định dạng hình ảnh hoặc âm thanh cho người mù.

Xem bài “Các hoạt động tập huấn hoà nhập” để có thêm hướng dẫn về cách tổ chức hội nghị hoặc tập huấn phù hợp với NKT với các loại khuyết tật khác nhau. 

Những hoạt động bước đầu của Hội đồng Quốc gia 

Trong năm đầu tiên, Hội đồng Quốc gia đã xây dựng kế hoạch chiến lược 05 năm và đã vận động thành công cho việc thông qua Luật NKT Quốc gia. Kết quả là Luật đã được phê duyệt vào ngày 5/6/2015.

Các hoạt động sau đây đã giúp tạo ra một nền tảng quan trọng cho Hội đồng Quốc gia:

  • Dành thời gian để xây dựng một kế hoạch chiến lược (kế hoạch này chính là một tầm nhìn chung cho toàn thể các thành viên) và xác định các hoạt động phù hợp với Hội đồng Quốc gia.
  • Hợp tác với USICD để tổ chức một loạt các khoá tập huấn về Công ước LHQ về Quyền của NKT (sau đây gọi là Công ước) cho nhiều bên liên quan. Điều này góp phần khẳng định danh tiếng của Hội đồng Quốc gia với vai trò là tổ chức lãnh đạo và hướng dẫn cộng đồng, và tạo điều kiện để các bên liên quan đưa ra góp ý về các lĩnh vực cần sự quan tâm ở cấp quốc gia, ví dụ như nâng cao nhận thức trong xã hội về quyền của NKT. Các khoá tập huấn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo những người ủng hộ NKT được bảo vệ trong Công ước, làm thế nào để đảm bảo sự nhất quán của Luật quốc gia đối với Công ước, và vai trò của Hội đồng Quốc gia trong việc giám sát thực thi Luật.
  • Triệu tập các thành viên trong Uỷ ban Điều hành của Hội đồng Quốc gia để vận động chính phủ xây dựng luật liên quan tới việc thực hiện Công ước. Các hoạt động của Uỷ ban bao gồm: đưa ra các ý kiến đóng góp, phản hồi cho luật và họp với các bộ ngành liên quan của chính phủ.
  • Gửi các đề nghị tài trợ cho các nhà tài trợ chính để tiến hành các hoạt động phù hợp với DPO cấp quốc gia, như giám sát việc thực thi nhân quyền trong nước và chuẩn bị các báo cáo cho Ủy ban Công ước Quốc tế về Quyền của NKT.
Giới thiệu về tác giả 

David Morrissey là Giám đốc Điều hành của Hội đồng NKT Quốc tế Hoa Kỳ (USICD). USICD đã hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho các nhà lãnh đạo NKT ở Myanma khi họ thành lập Hội đồng NKT Myanma. USICD hoạt động để thúc đẩy quyền và sự tham gia đầy đủ của NKT thông qua việc thúc đẩy sự tham gia toàn cầu và các vấn đề đối ngoại của Hoa Kỳ. Các thành viên của USICD có tầm nhìn về một thế giới nơi mà quyền bình đẳng của NKT được bảo vệ và tăng cường, nơi mà năng lực và tài năng của NKT được phát huy và nơi mà những NKT ở khắp nơi kết nối với nhau để trở thành cộng đồng NKT toàn cầu bất chấp biên giới.

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!