Việc thực hiện Luật NKT Hoa Kỳ (thông qua năm 1990) đã kết hợp mô hình Đào tạo Giảng viên nguồn do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ để nhanh chóng đào tạo nhiều người về các giá trị cốt lõi của luật mới này
Bức ảnh đen trắng về những NKT đang mang các biển hiệu tại một cuộc biểu tình với các thông điệp như "Không thương lượng nữa! Hãy ký Khoản 504"

Việc thực hiện Luật NKT Hoa Kỳ (được thông qua năm 1990) đã kết hợp mô hình Đào tạo Giảng viên nguồn do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ để nhanh chóng đào tạo nhiều người về các giá trị cốt lõi của luật mới này

Các thành tựu đạt được 

Trong giai đoạn hai năm sau khi Luật NKT Hoa Kỳ được thông qua vào năm 1990, hai cơ quan liên bang đã đồng tài trợ cho các khóa tập huấn triển khai bởi và cho NKT về việc thực thi luật mới này. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng của Hoa Kỳ (EEOC) đã tài trợ cho một loạt các khóa tập huấn cho tập huấn viên (đào tạo giảng viên nguồn). Đầu tiên, 400 NKT trên khắp Hoa Kỳ đã được đào tạo. Sau đó, mỗi học viên đó cam kết đào tạo ít nhất 20 người khác (những người hoạt động/vận động cho quyền của NKT) cũng như những người đến từ cộng đồng doanh nghiệp tại khu vực địa lý hoặc tiểu bang của họ.

NKT được nâng cao năng lực thông qua tập huấn để có thể thực hiện các quyền của họ, và các thành viên trong các doanh nghiệp và cộng đồng cũng đã được tập huấn về cách triển khai luật này.

Các yếu tố thành công 

Mô hình tập huấn cho tập huấn viên trong khuôn khổ Luật NKT Hoa Kỳ đã rất thành công vì một số ý tưởng và chiến lược quan trọng mà có thể cũng hữu ích đối với các nước khác.

 • Quá trình đăng ký đã mời những nhà hoạt động xã hội đăng ký trở thành tập huấn viên. Việc mời làm cho những người đăng ký vừa cảm thấy rất vinh dự, vừa cảm thấy họ có trọng trách quan trọng. Quy trình lựa chọn hồ sơ cạnh tranh, minh bạch tạo ra một ấn tượng chuyên nghiệp và nâng cao uy tín của khóa đào tạo.
 • Các giảng viên được yêu cầu đầu tư cho cơ hội này thông qua việc trả chi phí đi lại và vận chuyển để tham dự khóa đào tạo. Các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm chi phí khách sạn và bữa ăn cho các giảng viên. Các giảng viên phải xin nghỉ ở chỗ làm của họ, và không được bù cho thời gian mà họ đã dành ra để đi giảng cho người khác. Các tập huấn đã được tổ chức ở 4 vùng khác nhau để giảm thiểu chi phí đi lại và thời gian.
 • Một nhóm nhỏ hơn đã được mời tham gia khoá đào tạo nâng cao. Sau khi 400 người đầu tiên hoàn thành khóa đào tạo, 100 người trong số đó đã được lựa chọn để đăng ký một khoá đào tạo nâng cao (quy trình lựa chọn cũng áp dụng các tiêu chí tương tự).
 • Các giảng viên đại diện cho những NKT với các dạng khuyết tật khác nhau, và tinh thần đoàn kết giữa những NKT với các dạng khuyết tật khác nhau luôn luôn được nhấn mạnh như một giá trị, một chiến lược và phương thức hợp tác.
 • Chương trình đào tạo – tên chính thức là Hướng dẫn Thực thi Luật NKT Hoa Kỳ -  còn được gọi là "Sách Xanh", đã cung cấp một khung chung để tập huấn cho người khác về Luật NKT Hoa Kỳ, và bao gồm các giải thích về các thuật ngữ, tiêu đề và các ví dụ dễ hiểu. Một phiên bản cập nhật của hướng dẫn và báo cáo về tập huấn này có thể tìm thấy trên mạng.
 • Cường độ của khóa đào tạo khá là căng thẳng! Các học viên đã được học về từng phần của Luật này và phải thể hiện rằng họ nắm được quy trình nộp đơn khiếu nại. Các buổi hội thảo cũng diễn ra vào các buổi tối sau nhiều ngày tập huấn.
 • Các giảng viên đã cam kết đào tạo 01 giờ cho 20 NKT khác và 20 người khác trong cộng đồng có liên quan tới việc thi hành luật này (đó là đại diện các doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ, v.v…). Những người tham gia các khóa tập huấn này được yêu cầu phải ký một danh sách tham gia, vì vậy luôn luôn theo dõi được số lượng học viên.
 • Các giảng viên đã được cung cấp đề cương chương trình đào tạo và các video để họ có thể sử dụng trong các khoá đào tạo cho cộng đồng.
 • Các mục tiêu đặt ra khá là tham vọng và mọi người đều hợp tác với nhau. Tinh thần hợp tác vì cộng đồng đã luôn được phát huy khi các giảng viên với chuyên môn và kinh nghiệm khác nhau đã cùng nhau tìm hiểu cách thức Luật NKT Hoa Kỳ có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc và cơ hội cho cộng đồng và xã hội.
 • Các loại tài liệu (tờ rơi, sổ tay, v.v…) đã được xây dựng bằng nhiều định dạng khác nhau để chia sẻ với NKT và các thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp nhằm giải thích các hình thức hỗ trợ tiếp cập khác nhau, thời hạn và tiêu chuẩn tương ứng.
 • Các ví dụ từ "Sách Xanh" làm cho việc hiểu Luật này trở nên dễ dàng hơn. Các ví dụ phù hợp về văn hoá làm cho luật trở nên thiết thực và gẫn gũi với cuộc sống hơn, đặc biệt khi đưa ra các kiến thức thông thường về hòa nhập và không phân biệt đối xử.
 • Các giảng viên luôn kết nối với chương trình và luôn nhận được thông tin cập nhật khi Luật có bất kỳ thay đổi gì.

Mô hình tập huấn cho tập huấn viên đã đào tạo được một số lượng lớn học viên trên khắp Hoa Kỳ về Luật NKT Hoa Kỳ trong một thời gian rất ngắn. Chiến lược của mô hình này là tập trung vào việc phát triển các mối quan hệ chặt chẽ và một thông điệp chung, và sử dụng hiệu ứng "domino" để càng nhiều người hiểu về các giá trị cốt lõi của Luật NKT Hoa Kỳ và cách thực thi Luật thì càng tốt.

Giới thiệu về tác giả 

Bài viết này là sự tổng hợp các nguồn tài liệu về lịch sử và quan điểm của nhiều nhà lãnh đạo về quyền của NKT cũng như các tài liệu tham khảo được nêu trong báo cáo kèm theo.

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!