Tại Nam Á, cộng đồng NKT đã cộng tác với nhau trong các chiến lược nhằm đạt được sự công nhận và hỗ trợ của chính phủ
Một người tham gia hội nghị đang phát biểu trong cuộc họp giữa các tổ chức của NKT.

Một người tham dự đang phát biểu trong cuộc họp giữa các tổ chức của NKT

Các thành tựu đạt được 

Thông qua các nỗ lực lập kế hoạch và vận động, các nhà hoạt động vì quyền của NKT ở Nam Á đã phối hợp với Quỹ Quốc tế về Hệ thống bầu cử (gọi tắt là IFES) để khuyến khích các cơ quan chính phủ từ 08 quốc gia khác nhau thảo luận về quyền của NKT và tạo điều kiện cho NKT hoà nhập xã hội.

Các nhà hoạt động vì quyền của NKT đã gặp nhau lần đầu tiên ở Cô-lôm-bô, Sri Lanka khi tham dự một hội nghị khu vực về quyền tham chính cho NKT. Hơn 80 người tham gia đến từ Áp-ga-ni-xtan, Băng-la-đét, Bu-tan, Ấn Độ, Man-đi-vơ, Nê-pan, Pa-ki-xtan và Sri Lanka. Những người tham gia hội nghị đến từ nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm cả các tổ chức của NKT (DPO), các tổ chức bầu cử, các cơ quan truyền thông và các tổ chức quốc tế.

Trong hội nghị, các đại biểu đã nhất trí về sự cần thiết phải hỗ trợ NKT có quyền tham gia chính trị. Họ cũng xây dựng một danh sách các khuyến nghị để đưa ra trong Diễn đàn cho các Cơ quan Quản lý Bầu cử Nam Á (gọi tắt là FEMBoSA) – đây là một mạng lưới các tổ chức chính phủ lập kế hoạch và quản lý các cuộc bầu cử ở các nước Nam Á.

Tại cuộc họp thường niên của FEMBoSA, các tổ chức đại diện cho quyền của NKT từ hội nghị khu vực đã nói chuyện với các thành viên của FEMBoSA và khuyến khích họ hỗ trợ các khuyến nghị đã được đưa ra. Sau khi các thành viên của FEMBoSA thảo luận về các khuyến nghị và sự cần thiết phải hỗ trợ NKT, họ đã quyết định điều chỉnh ngôn ngữ về các cuộc bầu cử có sự tham gia của NKT trong Nghị quyết Cô-lôm-bô. Họ cũng đồng ý phát triển các tiêu chuẩn tối thiểu chung cho các cuộc bầu cử có sự tham gia của NKT tại tất cả các nước Nam Á.

Các yếu tố thành công 

Để khuyến khích các cơ quan chính phủ thảo luận với nhau, các nhà hoạt động vì quyền của NKT ở Nam Á luôn kiên định với 03 chiến lược quan trọng:

1. Thống nhất đưa ra một danh sách các khuyến nghị chung tới các quan chức chính phủ

Mặc dù việc vận động chính sách tại cấp địa phương bởi từng tổ chức riêng lẻ là rất quan trọng nhưng hoạt động vận động chính sách cũng sẽ có tác động mạnh mẽ và hiệu quả nếu các tổ chức về quyền của NKT tạo thành một liên minh và cùng đưa ra một danh sách các khuyến nghị.

Nếu mỗi tổ chức trình lên chính phủ một danh sách các khuyến nghị riêng và những danh sách khuyến nghị giữa các tổ chức không thống nhất với nhau thì khả năng rất cao rằng các cơ quan chính phủ sẽ choáng ngợp và dễ dẫn tới việc họ sẽ quyết định rằng không nghe theo bất cứ khuyến nghị nào để tránh xung đột giữa các tổ chức.

Tuy nhiên, nếu cộng đồng NKT ở cấp địa phương, quốc gia hay khu vực thống nhất đưa ra một danh sách các khuyến nghị chung thì sẽ dễ dàng hơn cho các cơ quan chính phủ xem xét thông qua. Vì thế, việc các nhà hoạt động vì quyền của NKT nhóm họp lại để cùng làm việc với các cơ quan chính phủ Nam Á đã giúp họ dễ dàng hơn trong việc giúp các cơ quan chính phủ hiểu được các đề nghị của cộng đồng NKT.

2. Lựa chọn các khuyến nghị cụ thể, khả thi, có thể đo đếm được

Những người tham gia hội nghị đã rất thận trọng trong việc lựa chọn các khuyến nghị. Họ đều nhận ra rằng cần phải cung cấp cho các cơ quan chính phủ một danh sách các mục tiêu cụ thể, khả thi, có thể đo lường được. Nếu họ không lựa chọn các khuyến nghị một cách hợp lý thì khả năng cao rằng các cơ quan chính phủ sẽ từ chối phê duyệt.

Ví dụ, một đề nghị nhằm khuyến khích các cơ quan chính phủ tập huấn cho các cán bộ tổ chức bầu cử về việc đảm bảo sự tham gia của NKT trong các cuộc bầu cử. Thay vì nói "NKT cần được hỗ trợ tham gia bầu cử" thì nên đưa ra một hành động cụ thể mà các cơ quan chính phủ có thể thực hiện để hỗ trợ NKT tham gia bầu cử.

Hoạt động gợi ý cũng phải là một hành động có thể đạt được, có nghĩa là hoạt động đó phải thiết thực để cơ quan chính phủ có thể thực hiện được trong một khoảng thời gian nhất định. Có những bước rõ ràng, cụ thể mà chính phủ có thể tiến hành nhằm để cung cấp các khóa tập huấn, đào tạo. Ví dụ, họ có thể tổ chức một vài buổi tập huấn liên quan tới NKT cho các cán bộ tổ chức bầu cử.

Cuối cùng, hoạt động gợi ý cũng phải đảm bảo có thể đo lường được. Như vậy sẽ giúp các bên đánh giá xem một khuyến nghị có đang đạt được hay không. Nếu chưa có khóa đào tạo nào được tổ chức thì có nghĩa là các cơ quan chính phủ chưa đạt được mục tiêu. Nếu các khóa đào tạo đang được tổ chức thì có nghĩa là cơ quan chính phủ đang làm việc để đạt được mục tiêu. Những thứ khác cũng có thể đo lường được, ví dụ, các khóa đào tạo đã có tác động gì tới các cán bộ tổ chức bầu cử.

3. Chọn một thời điểm tốt để trình các khuyến nghị

Một yếu tố quan trọng cho sự thành công là những người đại diện cho quyền của NKT đã chọn đúng thời điểm để đệ trình các khuyến nghị. Tại thời điểm đó, họ có thể gặp mặt và trao đổi với các cơ quan chính phủ. Họ đã đạt được điều này ở Nam Á bằng cách tổ chức hội nghị khu vực đúng vào thời điểm cuộc họp thường niên của Diễn đàn các Cơ quan Quản lý Bầu cử ở Nam Á (FEMBoSA).

Nếu họ chọn một thời điểm khác nhau trong năm thì có lẽ họ ít có khả năng gặp và trao đổi với tất cả các cơ quan chính phủ cùng một lúc. Điều này sẽ khó hơn cho việc vận động để các khuyến nghị được thông qua bởi vì sau đó các DPO ở mỗi nước sẽ phải làm việc với các cơ quan chính phủ ở nước mình về các khuyến nghị chung cho khu vực. Bằng cách này, các cơ quan chính phủ đã có thể nhanh chóng quyết định xem có thể thông qua các khuyến nghị và đưa ra những phương cách tốt nhất để hỗ trợ NKT hòa nhập vì đây cũng là một phần trong công việc của họ.

Giới thiệu về tác giả 

IFES là một tổ chức đi đầu trên thế giới trong việc thúc đẩy dân chủ và quản trị tốt và hỗ trợ các quyền của mọi công dân nhằm giúp họ tự do tham gia vào quá trình bầu cử. Kể từ năm 1998, IFES đã luôn nỗ lực trong việc tăng cường sự tham gia của NKT trong các hoạt động của IFES, bao gồm việc xây dựng website www.ElectionAccess.org, một trung tâm trực tuyến thông tin quốc gia về quyền của NKT và sự tham gia chính trị của NKT. IFES đã xây dựng một tài liệu hướng dẫn bằng 10 ngôn ngữ khác nhau với tên gọi: Tiếp cận Bình đẳng: Làm thế nào để tăng cường sự tham gia của NKT trong bầu cử và các hoạt động chính trị.

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!