Chính phủ Kenya và các tổ chức của NKT đã hợp tác trong quá trình phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền của NKT
Một người đàn ông trong bộ comple đen đang đứng bên cạnh một poster màu xanh lớn có nội dung "CRPD 10: Công ước Quốc tế về Quyền của NKT, 2006-2016, Bình đẳng và Sự tham gia đầy đủ”.

Đoàn đại biểu đại diện cho chính phủ Kenya đã hợp tác với các tổ chức của NKT trình bày các mục tiêu tại Trụ sở Liên Hợp Quốc trong Hội nghị lần thứ 9 với các Quốc gia thành viên tham gia Công ước Quốc tế về Quyền của NKT (sau đây gọi tắt là Công ước).

Các thành tựu đạt được 

Chương trình nghị sự phê chuẩn Công ước ở Kenya đã bắt đầu một vài năm trước đây khi các tổ chức của NKT cùng nhau tham gia Liên minh NKT Kenya để yêu cầu Kenya phê chuẩn CRPD. Các mục tiêu là cung cấp các quyền mở rộng và tăng cơ hội cho NKT và bắt đầu đánh giá các thành tựu đạt được trong việc thực hiện các quyền của NKT.

Luật NKT Kenya năm 2003 đã mở ra một chương trình nghị sự lớn hơn về quyền của NKT trong nước. Lĩnh vực NKT đã vượt ra khỏi khuôn khổ trong nước để hoà cùng các chương trình nghị sự quốc tế.

Trong năm 2007, Kenya đã ký Công ước và năm 2008 Kenya đã phê chuẩn Công ước này. Trong năm 2011, Chính phủ Kenya đã quy tụ một đội ngũ cán bộ của cả các cơ quan chính phủ và phi chính phủ để chuẩn bị một báo cáo ban đầu cho Uỷ ban Liên hợp quốc về Quyền của NKT. Các tổ chức của NKT ở Kenya cũng đã đệ trình một báo cáo bóng cho Ủy ban này.

Bốn năm sau, vào tháng 8 năm 2015, báo cáo của Kenya đã được Ủy ban Liên hợp quốc về Quyền của NKT tại Geneva xem xét và phản hồi. Đoàn đại biểu Kenya đại diện cho cả các cơ quan chính phủ và phi chính phủ.

Vào tháng 10 năm 2015, chúng tôi đã nhận được báo cáo của Ủy ban với một dự thảo các khuyến nghị cho Kenya. Chính phủ Kenya đang hợp tác chặt chẽ với các tổ chức của NKT để thiết lập một ủy ban đặc trách về vấn đề NKT để xem xét các khuyến nghị của Ủy ban và xây dựng một Kế hoạch Hành động Quốc gia nhằm thực hiện các khuyến nghị này. Kế hoạch này đã được hoàn thành và công bố vào tháng 11 năm 2016. Kê hoạch là văn bản chỉ đạo và đảm bảo các tổ chức hoặc những người có trách nhiệm thực hiện Công ước một cách có tổ chức tại Kenya.

Các yếu tố thành công 

Kenya là thành viên của nhóm đàm phán về Công ước bằng cách gửi các phái đoàn tới các cuộc họp quốc tế từ 2003 đến 2006 khi Công ước này được viết tại New York, Hoa Kỳ. Công ước này được coi là một công cụ nhân quyền có tính ràng buộc hơn so với Tuyên bố của Liên hợp quốc về quyền của NKT.

Kenya đã thành lập phái đoàn đàm phán và thúc đẩy việc phê chuẩn Công ước tại Kenya. Điểm độc đáo của quá trình này là phái đoàn đàm phán có đại diện của cả chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự. Điều này cho thấy sức mạnh của liên minh liên ngành. Các liên minh giữa các tổ chức xã hội dân sự và chính phủ đã làm việc rất hiệu quả ở Kenya, đảm bảo mang lại các kết quả rõ ràng ứng với các mốc thời gian cu thể. Chiến lược này có thể không thành công ở những quốc gia nơi mà các tổ chức xã hội dân sự chưa có tiếng nói mạnh mẽ hoặc chưa có hợp tác với các tổ chức của chính phủ, nơi mà chính phủ chưa có những nỗ lực nhằm bảo vệ quyền của NKT. Xu hướng này tiếp tục hàng năm khi phái đoàn đại diện cho Kenya tham gia Hội nghị các Quốc gia thành viên của Liên hợp quốc về Công ước luôn có đại diện của các cơ quan chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự.

Ngay cả trong quá trình soạn thảo báo cáo ban đầu cho Uỷ ban Liên Hợp Quốc về Quyền của NKT thì trong ban soạn thảo luôn có sự hợp tác cùng nhau giữa các cơ quan chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự.

Chính phủ đã hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự hoạt động trong lĩnh vực NKT để soạn thảo một Kế hoạch Hành động Quốc gia nhằm thực hiện các khuyến nghị cho Kenya dựa trên báo cáo ban đầu cho Ủy ban này. Ủy ban chỉ đạo quá trình dự thảo báo cáo cũng được bổ nhiệm bởi tổng thư ký chịu trách nhiệm về mảng NKT. Kế hoạch hành động được xây dựng trong khoảng thời gian 03 năm. Uỷ ban được chủ trì bởi các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có các tổ chức của NKT. Ban thư ký của Uỷ ban là bao gồm các đại diện từ chính phủ. Kế hoạch Hành động đã được công bố vào năm 2016. Hiện nay, Kenya đang phổ biến, chia sẻ và tập huấn các bên có nghĩa vụ thực hiện quyền của NKT thực thi kế hoạch này.

Giới thiệu về tác giả 

Ông Peter S. Musakhi là Vụ phó Vụ Phát triển Xã hội và Trưởng ban các vấn đề về NKT, trực thuộc Bộ Cộng đồng, Lao động và Bảo trợ Xã hội Đông Phi, Vụ Phát triển Xã hội và là ứng viên tiến sĩ về Nghiên cứu, Theo dõi và Đánh giá trong lĩnh vực khuyết tật và Tự kỷ. Ông tốt nghiệp Khoa Giáo dục Kinh tế và Kinh doanh với bằng Thạc sỹ Nghiên cứu Phát triển chương trình giảng dạy.

Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong thanh niên, bao gồm NKT ở Kenya. Ông đã tham gia giảng dạy cũng như tham dự nhiều buổi đào tạo trong nước và quốc tế liên quan đến NKT. Các hoạt động này bao gồm lồng ghép vấn đề NKT vào các dự án phát triển đang được thực hiện tại Châu Phi, các thực tiễn tốt nhất trong việc thực hiện Công ước, lồng ghép vấn đề NKT và giới vào khu vực công, thực hiện Chính sách Quốc gia của Kenya về NKT cũng như các chính sách và quy định liên quan khác. Gần đây nhất, ông Musakhi đã đảm nhận ví trí đầu mối liên lạc về Báo cáo Quốc gia của Kenya và tham dự phiên họp thứ 9 của Hội nghị các Quốc gia thành viên ở New York. Ông Musakhi không phải là NKT.

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!