Một nhóm phụ huynh của trẻ em khuyết tật đang đề xuất việc thực hiện quyền của NKT trong chương trình nghị sự quốc gia ở Guatemala
Một số nam giới và phụ nữ ngồi ở một chiếc bàn đầu có mí-crô. Đại diện các cơ quan truyền thông đứng phía trước cùng với máy ảnh và sổ ghi chép.

Các nhà vận động cho quyền của NKT tại một cuộc họp báo ở Guatemala

Các thành tựu đạt được 

Trong suốt 23 năm qua, chúng tôi đã tiên phong trong việc kêu gọi ngành giáo dục tăng cường các dịch vụ hỗ trợ phục hồi chức năng. Để đáp ứng nhu cầu dịch vụ cho trẻ em khuyết tật, trong năm 2011, nhà nước đã thành lập trung tâm phục hồi chức năng đầu tiên cho NKT ở thành phố Pa-na-da-chen của Gua-tê-ma-la. Địa điểm này đã được lựa chọn do tầm quan trọng về mặt địa lý của nó (vị trí địa lý của thành phố rất thuận tiện cho sự di chuyển của các gia đình có trẻ em khuyết tật).

Trung tâm này được đặt tên là Hiệp hội Phụ huynh và những người Bạn của NKT thuộc thành phố San Lucas Toliman và được biết đến bởi tên gọi tắt là ASOPADIS. Thời gian đầu, Hiệp hội này hoạt động tại nhà của một gia đình phụ huynh. Do ngày càng có nhiều người muốn gia nhập Hiệp hội nên chúng tôi đã tìm kiếm thêm sự giúp đỡ của các nhà lãnh đạo. Kết quả là một trường tư thục đã quyết định giúp đỡ chúng tôi bằng cách cho chúng tôi mượn một phòng học để chúng tôi sử dụng làm địa điểm cung cấp các dịch vụ trị liệu thể chất và ngôn ngữ cho một nhóm chưa đến 15 trẻ em.

Để gia tăng hiệu quả hoạt động, chúng tôi đã thiết lập thành công Hiệp hội các Tổ chức Điều phối bởi và cho NKT (gọi tắt là ACOPEDIS). Hiệp hội này gồm 16 tổ chức từ 06 trong số 19 thành phố. ACOPEDIS là một mạng lưới tập trung vào những nơi đã có chiến lược phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng liên quan đến y tế, giáo dục, đời sống xã hội, sinh kế và nâng cao năng lực. Các dịch vụ của chúng tôi đã ngày càng phát triển, bao gồm cả dịch vụ đưa NKT tới các cơ sở y tế và hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp lý cũng như giám sát việc tuân thủ đầy đủ và tôn trọng nhân quyền và các nguyên tắc đã nêu trong Công ước Quốc tế về Quyền của NKT (đã được ký kết và phê chuẩn bởi Gua-tê-ma-la).

Chúng tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều tiến bộ đạt được tại thành phố San Lucas Toliman ở bang Sô-lô-la, nơi các giáo viên dần dần thể hiện rằng họ muốn trường của họ trở thành những ngôi trường hòa nhập. Các cán bộ, công nhân viên nhà trường được tham gia vào quá trình đào tạo về giáo dục hoà nhập với mục tiêu ngắn hạn là thiết lập các cơ sở, quy trình giáo dục hòa nhập, ít nhất là ở cấp địa phương.

"Cuộc đấu tranh nhằm giúp trẻ em khuyết tật có cơ hội học hòa nhập bắt đầu đơm hoa kết trái. Không gian và các quyền trước đây vốn rất hạn chế đối với NKT thì nay đã bắt đầu mở ra, đặc biệt trong việc tiếp cận một nền giáo dục chất lượng, bình đẳng như đã nêu trong Công ước Quốc tế"

Các yếu tố thành công 

Chúng tôi bắt đầu với tiền đề rằng muốn có KIẾN THỨC thì phải tiếp cận được THÔNG TIN– điều này giúp các bên CAM KẾT và chuyển các cam kết thành HÀNH ĐỘNG kịp thời và hiệu quả. Chiến lược này (được gọi tắt là ICCA) đã được áp dụng theo các cách sau:

1. Thúc đẩy đối thoại để vận động các đối tác khác nhau giải quyết các vấn đề về quyền của NKT và những nguyên tắc đã thiết lập trong Công ước Quốc tế, cũng như các luật khác trong hệ thống pháp luật Gua-tê-ma-la. Các đối tác tham gia vào các cuộc đối thoại bao gồm:

  • Chính quyền thành phố

  • Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục

  • Các chuyên gia tại địa phương như bác sĩ, luật sư, và cán bộ xã hội

  • Đại diện các tổ chức chính phủ như Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, và Viện An sinh Xã hội Gua-tê-ma-la

  • Các lãnh đạo hội học sinh-sinh viên và các tổ chức cộng đồng

2. Tổ chức đối thoại với các giáo viên-giảng viên, học sinh-sinh viên và phụ huynh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về quyền của NKT, phương pháp giáo dục tích cực và các hoạt động vui chơi – đây được coi là những nguyên tắc và chiến lược giáo dục cốt lõi (chơi thể thao cũng là một hoạt động quan trọng giúp phục hồi chức năng xã hội cho NKT).

3. Thiết lập các liên minh giữa các tổ chức và phối hợp các dịch vụ cần thiết khác dành cho NKT. Ví dụ, trong lĩnh vực y tế, NKT được đánh giá bởi các chuyên gia với mức phí thấp hoặc không mất phí; hoặc tìm kiếm các nhà tài trợ cho các loại thuốc đắt tiền. Trong trường hợp của chúng tôi, chính quyền thành phố đã giúp chúng tôi bằng cách trả một phần tiền lương cho các cán bộ y tế. Điều này cũng giúp quảng bá các hỗ trợ mà chính quyền thành phố đã dành cho NKT.

Trong bối cảnh đó, các liên minh đã được thành lập để tham gia vào các phong trào đấu tranh cho quyền của NKT ở cấp quốc gia và quốc tế. Một ví dụ điển hình là ASOPADIS đã trở thành thành viên của một liên minh lớn hơn – đó là liên minh COGUASDI. Liên minh này là Ủy ban Giám sát vấn đề NKT của Gua-tê-ma-la, bao gồm 13 tổ chức. COGUASDI, bao gồm ASOPADIS và 02 mạng lưới khác, tập trung phát triển, thu thập ý kiến và đưa ra khuyến nghị đối với một dự luật mới về NKT mà đã được trình cho cơ quan thích hợp trong Quốc hội vào năm 2016.

4. Tham gia các mạng lưới nhằm thống nhất và điều phối các nỗ lực để đề xuất các hoạt động cần thiết lên các cơ quan chức năng. Phối hợp trong một mạng lưới đã mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng tôi. Các tổ chức đối tác của chúng tôi cũng được hưởng lợi bởi vì mỗi tổ chức đều tìm thấy đồng minh mới. Là một mạng lưới, chúng tôi có tiếng nói trọng lượng hơn trong việc giúp các nhà chức trách ý thức và đáp ứng các vấn đề về NKT.

5. Tham gia các Hội đồng Phát triển của Thành phố (gọi tắt là COMUDES) – Các hội đồng này thảo luận về các dự án tài trợ từ ngân sách thành phố, về các vấn đề NKT phải đối mặt, với sự nhấn mạnh đặc biệt tới tình trạng thiếu tiếp cận cho NKT tại những địa điểm công cộng. Chúng tôi đã yêu cầu chính quyền thành phố và trung ương thực hiện các chính sách về NKT cũng như đảm bảo phân bổ kinh phí, nguồn lực cho các hoạt động thực thi quyền của NKT (NKT là nhóm dân cư bị bỏ quên bấy lâu nay tại thành phố). Cũng theo phương thức đó, chúng tôi đã tìm cách tham gia vào Hội đồng về Phát triển thực thuộc các tỉnh (gọi tắt là CODEDE) vì Hội động này cũng hoạt động ở cấp bang.

6. Tham gia Nhóm Công tác Kỹ thuật về Giáo dục vì thành viên của Nhóm Công tác Kỹ thuật này gồm các chuyên viên của Bộ Giáo dục, các chuyên gia giáo dục hoà nhập và các tổ chức thành viên của ACOPEDIS và Nhóm này thường thảo luận và cập nhật về thực trạng giáo dục của Guatemala. Nhóm cũng tìm cách thiết lập một mô hình giải quyết các vấn đề của thực trạng giáo dục, sử dụng các nguồn nhân lực và tài chính hiện có để đưa các yêu cầu ra trước các tòa án chính phủ liên quan.

Giới thiệu về tác giả 

Tôi là một giáo sư đã nghỉ hưu, cố vấn pháp lý của Hiệp hội ASOPADIS, và điều phối viên của Dự án Tăng cường Giáo dục Hòa nhập tại 04 thành phố ở bang Sô-lô-la (San Lucas Toliman, San Antonio Palopó, Santa Catarina Palopó, và San Andrés Semetabaj).

Tôi là đại diện của ASOPADIS tham gia trong ACOPEDIS và COGUASDI.

Chúng tôi có bản giới thiệu về ASOPADIS bằng tiếng Tây Ban Nha.

BẠN làm gì để cải thiện quyền của NKT?

Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về chiến luợc của bạn.

Chia sẻ ngay bây giờ!