Նյութեր, որոնք ստեղծվել և / կամ տրամադրվել են կառավարական մարմինների, հաշմանդամահեն կազմակերպությունների (DPOs), միջազգային ոչ-կառավարական կազմակերպությունների (ՀԿ-ներ), կամ այլ պետական մարմինների կողմից:
2013 թ. որակական ուսումնասիրությունների զեկույցը: «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով» (LIFE) ծրագիր և «Հարավային Կովկասում ականներից տուժածների սոցիալ-տնտեսական վերաինտեգրման ծրագիր». Լոգոները: ԱՄՆ ՄԶԳ (USAID), «Սեյվ դը չիլդրեն» (Save the Children), Ավստրիայի զարգացման գործակալություն, Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության/ՄՄԿ (IOM), Միջազգային Տրանսպորտային Ֆորում (ITF).

Զեկույցը վերնագրված է «Հաշմանդամություն Ունեցող Անձանց Զբաղվածութունը Հայաստանում: Կարիքներ և խոչընդոտներ»

Կից փաստաթղթերը զեկույցներ են, ազգային պլաններ, ազգային ռազմավարություններ, ուսուցողական նյութեր, չափորոշիչներ, ուղեցույցներ և այլ նյութեր, որոնք ստեղծված են Հայաստանի պետական մարմինների, մարդու իրավունքների հանձնաժողովների, հաշմանդամահեն կազմակերպությունների, ՀԿ-ների կամ այլ խմբերի կողմից 2003թ.-ից մինչև 2015թ.-ի ժամանակահատվածում:  Որտեղ հնարավոր է, նյութերը տրամադրվում են հայերենով և անգլերենով: Փաստաթղթի լեզուն նշված է ֆայլի անվան մեջ: