Սոցիալական շարժումների ընդհանուր նպատակը

Սոցիալական շարժումները կարող են ստեղծել քննադատական զանգված և կայունություն` այլ սոցիալական շարժումների հետ զարգացնելով ներառական նպատակներ:

Իրավական պաշտպանության բարելավման նպատակների համար հաշմանդամություն ունեցող ակտիվիստները պետք է  կարևորեն արդեն գործող այլ սոցիալական շարժումների առաջնորդների հետ շփումը, ովքեր կարող են կիսել իրենց փորձն ու խորհրդատվություն տրամադրել արդյունավետ օրենքների, կանոնակարգերի և քաղաքականության ռազմավարությունների վերաբերյալ: